kpb

Zamówienie publiczne 2

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Kino Pod Baranami ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI, współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, testy rozruchowe, uruchomienie urządzeń. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 października 2013 (numer: 216011-2013)


PLIKI DO POBRANIA:


1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (pdf.) POBIERZ
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (pdf.) POBIERZ
3. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (pdf.) POBIERZ
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z Załącznikami (doc.) POBIERZ


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  (pdf.) POBIERZ
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pdf.) POBIERZ
Bookmark and Share

archiwum