kpb

Berlin. Symfonia wielkiego miasta

tytuł oryginalny: Berlin: Die Sinfonie der Großstadt

reżyseria: Walther Ruttmann

czas trwania: 65 min.
produkcja: Niemcy 1927


Dzieło Walthera Ruttmanna użyczyło tytułu gatunkowi filmowemu, który historycy kina nazwali symfonią miejską. Filmy tego nurtu, powstające niezależnie od siebie w różnych częściach Europy i Ameryki Północnej na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, łączyły cechy filmu dokumentalnego i eksperymentalnego. Były one wyrazem fascynacji rozwojem miast epoki industrialnej i kształtującego się na oczach filmowców nowego, wielkomiejskiego stylu życia.

Berlin, symfonia wielkiego miasta
jest opowieścią o jednej dobie z życia niemieckiej stolicy, podzieloną na pięć aktów odpowiadających kolejnym porom dnia. Rytm filmu - podobnie jak rytm miejskiej aktywności - staje się coraz szybszy w miarę upływu czasu. Awangardowy dokument Ruttmanna to portret miasta-maszyny.

| An avant-garde, rhythmic story of one day in the life of the German capital, divided into 5 acts with corresponding parts for day and night.

- muzyka na żywo | live music:
HAUSCHKA (DE)


(Film prezentowany był także w ramach 15. Festiwalu Filmu Niemego)

Bookmark and Share