kpb

51.KFF: Retrospektywa W. Wiszniewskiego 1

RETROSPEKTYWA WOJCIECHA WISZNIEWSKIEGO 1 (80’)

Zawa serca, re. Wojciech Wiszniewski, 1967, 7’ (fab.)
Szkolna etiuda reysera, przejmujca tym bardziej, e - tematem i tytuem - zapowiada jego przedwczesn mier. Ostra i dynamiczna, niewiele ma wspólnego z dokumentalizmem - jeszcze nie reprezentuje przyszego stylu Wiszniewskiego. W jedynej roli wystpi brat reysera, Wodzimierz, wówczas aktor Teatru im. Osterwy w Lublinie.

Jutro. 31 kwietnia – 1 maja 1970
, re. Wojciech Wiszniewski, 1970, 6’ (dok.)
Etiuda szkolna - nakrcona pod opiek pedagogiczn Kazimierza Karabasza - w której zaczynaj si konkretyzowa tematyczne zainteresowania reysera. Zawarty w tytule pomys zderzenia nieistniejcej w kalendarzu daty z oficjalnym komunistycznym witem polega na tym, e ten sam materia wizualny, pokazujcy szar ódzk codzienno, zostaje w filmie uyty dwukrotnie. Za pierwszym razem towarzyszy mu adekwatna cieka dwikowa (potoczne rozmowy robotników pod budk z piwem), za drugim - przekaz propagandowy tworzony przez media.

Opowie o czowieku, który wykona 552% normy
, re. Wojciech Wiszniewski, 1973, 25’ (dok.)
Otwarcie kanonu twórczoci Wiszniewskiego: reyser znalaz tu nie tylko swój temat, ale i wasn form. Tytuowym bohaterem jest Bernard Bugdo: niegdy synny górnik, w czasach stalinowskich przodownik pracy, któremu powicano pieni i wiersze. Konstrukcja filmu oscyluje midzy konwencj tradycyjnego dokumentu o yjcej postaci, a kreacj przypominajc dawn legend. Reyser po raz pierwszy stosuje tutaj charakterystyczne dla siebie dugie, statyczne ujcia. Film pokazano dopiero w 1980 roku w TVP.

Historia pewnej mioci
, re. Wojciech Wiszniewski, 1974, 52’ (fab.)
Nierozpowszechniany w PRL, jedyny film fabularny nakrcony przez Wiszniewskiego, wedug noweli Leszka Paewskego Szafo, przemów do mnie. Robotnicza ód odsania tu swoj odraajc stron; warstwa muzyczna ironicznie zderza rzeczywisto z jej propagandowym wizerunkiem. Banalna z pozoru opowie o matrymonialnym niepowodzeniu Edka Wieczorka, któremu rada zakadowa zaoferowaa mieszkanie pod warunkiem, e si oeni, ukada si w bezwzgldn ocen ycia w wiecie „realnego socjalizmu” jako egzystencji nieautentycznej.

Bookmark and Share