kpb

Obywatel Negrín

tytuł oryginalny: Ciudadano Negrín

reżyseria: Sigfrid Monleón, Carlos Álvarez i Imanol Uribe

czas trwania: 80 min.
produkcja: Hiszpania 2010

Nominacja do nagrody Goya 2011 w kategorii dokument

Juan Negrín, ostatni premier rządu II Republiki, to postać owiana czarną legendą. Gdy w 1936 roku wybuchła w Hiszpanii wojna domowa Negrín był ministrem skarbu odpowiedzialnym za przekazanie Związkowi Radzieckiemu rezerw złota zgromadzonych w banku centralnym. Jako premier, w latach 1937-39 miał być maskotką Stalina przyzwalającą na czystki radzieckiej bezpieki w republikańskiej części kraju. Po przegranej z oddziałami generała Franco zbiegł do Francji, gdzie zmarł w 1951 roku. Krytykowany przez zwycięzców i zwyciężonych, przed śmiercią poprosił, by na jego nagrobku wyryć jedynie inicjały. Dokument polemizuje z utartymi opiniami, by pokazać bohatera jako człowieka uwikłanego w rozgrywki światowej i lokalnej polityki. Opiera się na wspomnieniach, przemówieniach i krótkich filmikach kręconych przez samego Negrina. O ostatnim republikańskim premierze opowiadają także jego wnuki, które wychowywał na emigracji. Obywatel Negrín pozwala zagłębić się w biografię Juana Negrina weryfikując fakty i mity na jego temat.

| Nominada a los Goya 2011 en la categoría documental

Juan Negrín, último presidente del gobierno de la II República, es un personaje sobre el que pesa una especie de leyenda negra. En 1936, cuando comenzó la guerra civil, en su calidad de ministro del tesoro, fue el responsable del envío del oro del banco nacional de España a la Unión Soviética. Como presidente del gobierno (1937-39), era considerado una marioneta de Stalin, y habría permitido purgas del aparato de seguridad soviético en la parte republicana del país. Tras la derrota frente a las tropas de Franco, huyó a Francia donde moriría en 1951. Criticado por vencedores y vencidos, antes de morir, pidió que en su lápida figuraran sólo sus iniciales. El documental se enfrenta a los estereotipos sobre el personaje para mostrarlo como alguien inmerso en los juegos de la política local e internacional. La película está basada en los recuerdos, discursos y cortometrajes realizados por el propio Negrín. Sobre el último primer ministro repúblicano hablan también sus nietos, a los que educó en el exilio.
Ciudadano Negrín permite al espectador ahondar en la biografía de Juan Negrín, al tiempo que nos posibilita enfrentarnos a los hechos y mitos sobre su persona sin prejuicios.

Film prezentowany w ramach 11. Tygodnia Kina Hiszpańskiego.

Bookmark and Share