kpb

51.KFF: Panorama filmu polskiego 4

PANORAMA FILMU POLSKIEGO 4 (112’)

Bossak. Kronika wypadków filmowych, reż. Małgorzata Burzyńska-Keller, Polska, 68’ (dok.)
Film dokumentalny o Jerzym Bossaku, wielkim autorytecie polskiego kina, który nadał kształt rodzimej kinematografii po II wojnie światowej. Ceniony za wszechstronność i przenikliwość rozumienia materii filmu, jako założyciel zespołu filmowego Kamera kierował produkcjami takich twórców jak Has, Munk, Wajda, Polański czy Skolimowski. Film powstał z okazji setnych urodzin Bossaka - wybitnego człowieka i mentora twórców filmowych.

Alfred Schreyer z Drohobycza, reż. Marcin Giżycki, Polska 2010, 44’ (dok.) 

W doświadczeniach życiowych urodzonego przed II wojną światową tytułowego bohatera odbija się niezwykła historia Kresów. Alfred Schreyer, śpiewak i skrzypek, opowiada o atmosferze przedwojennej koegzystencji Polaków, Żydów i Ukraińców oraz czasach szkolnych, gdy jego nauczycielem był Bruno Schulz. Ten świat definitywnie zakończyły okrucieństwa wojny i późniejsze czasy Związku Radzieckiego. Mimo to Schreyer do dziś pozostał wierny rodzinnym stronom, nosząc w sobie świadectwo niezwykłych losów tej części Europy.

Bookmark and Share