kpb

Baranki w pieluchach - Mleko

Raz w tygodniu pokazujemy atrakcyjny, ambitny film, na który rodzice mog przyj wraz ze swoimi pociechami. Prezentujemy filmy premierowo goszczce na naszych ekranach.

Aby zapewni naszym specjalnym gociom maksymalny komfort filmy s wywietlane przy sabo wyciemnionej sali oraz z dwikiem odpowiednio przyciszonym. Poza tym, wiadomi niewygody towarzyszcej wyjciu z maluchem na drugie pitro, gwarantujemy, e nasza obsuga dooy wszelkich stara, aby ten problem nie zaprzta gowy naszych Widzów!

7 maja pokaemy MLEKO, film o wejciu w doroso nakrcony przez jednego z najlepszych tureckich reyserów.

Wród zakupionych biletów na pokazy Baranków, raz w miesicu odbywa si bdzie losowanie nagród ufundowanych przez Pieluszkarni lub Sklepik Naturalny.

BILETY: tylko 10 z!
czwartek, 7 maja, godz. 11.00


MLEKO | SÜT
re. Semih Kaplanoglu, Turcja 2008, 102'

MFF Wenecja 2008
MFF Toronto 2008

Na przykadzie portretu matki i syna, reyser ukazuje w Mleku zderzenie dwóch wiatów we wspóczesnej Turcji - tradycji i nowoczesnoci.

Mleko jest drug czci tzw. trylogii Yusufa. Reyser przedstawia w niej histori swojego bohatera "od koca". W pierwszej czci Egg (pokazywanej w ubiegym roku na MFF Era Nowe Horyzonty) opowiada o Yusufie w wieku lat 40, w Mleku poznajemy go w momencie wejcia w dorose ycie, natomiast trzecia, ostatnia cz Honey, opisze jego dziecistwo.

Yusuf - absolwent szkoy redniej, wraca do rodzinnego miasteczka pooonego na prowincji Turcji, peen nadziei, a jednoczenie obaw o swoj przyszo. Jego najwiksz pasj jest pisanie wierszy, kilka z nich zostao opublikowanych w lokalnym czasopimie literackim. Chopak chciaby powici si swojej pasji, musi jednak pomaga owdowiaej matce, która prowadzi mleczarni. Obydwoje jednak wiedz, e ten biznes nie ma pewnej przyszoci.

Matka Yusufa dotychczas ca swoj uwag skupiaa na nim. Bdc jednak wci atrakcyjn i pikn kobiet, pragnie uoy sobie ycie i wdaje si w romans z zawiadowc stacji. Yusuf nie potrafi tego zaakceptowa. Na dodatek, dostaje powoanie do wojska, co jeszcze bardziej komplikuje jego wiat. Wkrótce musi stawi czoo realiom dorosego ycia, które powoli niwecz jego marzenia i plany…

Akcj filmu umieciem w Anatolii, w wiejskiej spoecznoci, doskonale odzwierciedlajcej historyczne, kulturowe i gospodarcze cechy tego regionu, który na przestrzeni ostatnich kilku lat uleg byskawicznym zmianom i modernizacji. W tym rejonie, gdzie koegzystuj ze sob tradycja i nowoczesno, znalazem wszystko, czego potrzebowaem do opowiedzenia swojej historii.
Mieszkacy odkryli, e mona y inaczej. Zaszczepiem te zmiany w swoich bohaterów - w Yusufa modego czowieka, który pragnie by poet i w jego matk Fatm, kobiet, która równie chce odmieni swoje ycie. Kiedy kade z nich zamierza y tak jak chce, dochodzi do konfliktu.
(Semih Kaplanoglu)

Film by prezentowany w ramach 4. Festiwalu Filmy wiata Ale Kino!


Cykl polecaj:

Kreatywka   Pieluszkarnia Klub Kangura Myn Fitness  Sklep Naturalny 
Bookmark and Share

archiwum