kpb

Art in Cinema - Tomek Kozak

Pokazy sztuki wideo ART IN CINEMA w Kinie Pod Baranami od maja do października 2008!

Dorota Buczkowska / Oswajanie

ART IN CINEMA jest eksperymentem realizowanym przez Fundację No Local. Celem Fundacji jest rozwijanie, promowanie i popularyzowanie sztuk wizualnych zarówno w Polsce, jak i za granicą. No Local angażuje się w działania o charakterze edukacyjnym i prospołecznym. Punktem wyjścia dla inicjatyw fundacji jest obserwacja wpływów i zależności zachodzących między współczesną sztuką a rzeczywistością. Dlatego ważne, by miejsca, w których realizowane są projekty No Local dostosowane były do specyfiki pokazywanej sztuki. Stąd pomysł, by wykorzystać kino dla wideo artu.

ART IN CINEMA wychodzi naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu wideo artem w Polsce, umożliwiając publiczności regularny kontakt z tą formą sztuki. W przeciwieństwie do malarstwa, rzeźby czy instalacji łatwo dostępnych dzięki katalogom i dokumentacjom fotograficznym, możliwość dotarcia do konkretnych prac wideo jest znacznie mniejsza.

ART IN CINEMA rozpoczął się w maju 2008 roku. Zapraszamy na comiesięczne projekcje w Kinie Pod Baranami. Zaprezentowane zostaną filmy artystów polskich i zagranicznych.

Ciekawe, w jaki sposób sztuka zadziała w przestrzeni, jaką jest kino? Jak zostanie odebrana? Czy uda się rozszerzyć krąg osób zainteresowanych sztuką współczesną o miłośników filmu?

Artyści biorący udział w projekcie: Karolina Kowalska (maj), Wilhelm Sasnal (czerwiec), Anna Niesterowicz (lipiec), Ola i Dorota Buczkowskie (sierpień), Johanna Billing (wrzesień), Tomek Kozak (październik).


W środę, 29 października, o godz. 19.00
odbędzie się szósty pokaz cyklu ART IN CINEMA.
Zaprezentujemy filmy Tomka Kozaka.

Po pokazie zapraszamy na after party do klubu Miejsce, ul. Estery 1, krakowski Kazimierz! 

Artysta urodził się w 1971 roku. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa i Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1997 roku. Zajmuje się malarstwem, filmem animowanym, sztuką wideo, tworzy kolaże i rzeźby. Mieszka i pracuje w Lublinie.

Tomasz Kozak w swojej twórczości filmowej sięga po technikę found footage, umożliwiającą konstruowanie własnego dzieła przy użyciu fragmentów wymontowanych z dzieł innych reżyserów. Podstawowym celem takiego zabiegu jest, według artysty, rewizja - a zarazem rewitalizacja - nowoczesnej mitologii. W swoich pracach wideo Kozak eksploatuje język współczesnego kina, analizując jednocześnie fundamentalne fantazmaty nowoczesności. W jego filmach zmitologizowane modele religii, historii i seksualności ulegają ironicznemu przewartościowaniu. W efekcie powstaje wywrotowa i ambiwalentna wizja polskiej, a szerzej - zachodniej kultury.

Tomek Kozak / Klasztor Inversus

Przykładem i jedną z najciekawszych realizacji Kozaka jest otwierający krakowski pokaz KLASZTOR INVERSUS (2003). Zmontowany został z fragmentów Potopu i Pana Wołodyjowskiego w reżyserii Jerzego Hoffmana. Kozak zbudował alternatywną wersję Sienkiewiczowskiej Trylogii. Romantyczny bohater z powieści Sienkiewicza, u Kozaka jest anty-Kmicicem - zdrajcą, sodomitą i bluźniercą, który zamiast bronić Jasnogórskiej twierdzy, szturmuje ją wraz z hordą swoich sobowtórów.

Sytuacja jaka powstanie w czasie pokazu ART IN CINEMA będzie wyjątkowa. Prace artysty wykorzystujące medium przynależne kinu - film fabularny, zostaną w nowej, subwersywnej wersji ponownie zaprezentowane w sali kinowej, od której wszystko się zaczęło.

Tomek Kozak / Song of Sublime

Prezentowane filmy:
KLASZTOR INVERSUS, 12’
SEX UND CHARAKTER, 4’22’’
ZMURZYNIENIE - HISTORIA PEWNEJ METAFORY, 20’
LEKCJA LUCYFERYCZNA, 24’16’’
SONG OF SUBLIME, 11’32’’


Program pokazów ART IN CINEMA:
MAJ 2008 - KAROLINA KOWALSKA
CZERWIEC 2008 - WILHELM SASNAL
LIPIEC 2008 - ANNA NIESTEROWICZ
SIERPIEŃ 2008 - OLA I DOROTA BUCZKOWSKIE
WRZESIEŃ 2008 - JOHANNA BILLING
PAŹDZIERNIK 2008 - TOMEK KOZAK

Bilety: tylko 7 zł!

Organizator projektu:

NO LOCAL

Współpraca
:

Kino Pod Baranami


Partnerzy projektu

     
Lokal 30

Sponsorzy

LIKUS MIEJSCE BAR MIEJSCE SKLEP

Patroni medialni:

Cracow-Life.com ŚwiatObrazu.pl Independent.pl

Radio Kraków  Stopklatka.pl Obieg
Bookmark and Share

archiwum