kpb

“Interconnecting Cinema” - Kino Pod Baranami w Krakowie z grantem Komisji Europejskiej

Kino Pod Baranami, razem z pięcioma partnerami z różnych krajów Europy, otrzymało grant Komisji Europejskiej na realizację projektu Interconnecting Cinema, skupiającego się na promocji kina jako miejsca, które buduje wspólnotę.


Celem projektu Interconnecting Cinema jest promowanie wspólnego doświadczania filmów oraz kina jako nowoczesnej, elastycznej, idącej z duchem czasu formy kultury. Twórcy projektu zgodnie podkreślają, że kina potrafią się adaptować, dostosować do sytuacji: niezależnie od tego, czy chodzi o wyzwania spowodowane globalną pandemią, szybko zmieniający się krajobraz mediów audiowizualnych czy nowe nawyki widzów w zakresie doświadczania kultury.


Inicjatywa Interconnecting Cinema obejmuje trzy obszary projektowe: KINO W SIECI, KINO OBJAZDOWE oraz KINO MŁODYCH.


W ramach pierwszej aktywności, KINO W SIECI, twórcy projektu spróbują przenieść namiastkę kinowego doświadczenia do internetu, organizując seanse online i spotkania z twórcami.


Drugi obszar, KINO OBJAZDOWE, zakłada organizację pokazów filmowych w małych miastach i gminach zazwyczaj bez dostępu do kina - w Rumunii, na Węgrzech, na Słowacji i w Polsce (głównie w województwie małopolskim). Oprócz projekcji, przeprowadzone zostaną również warsztaty budujące i wzmacniające zainteresowanie europejską kinematografią i kinem jako doświadczeniem wspólnotowym.


Trzeci obszar projektowy, KINO MŁODYCH, ma na celu pobudzenie kinowej aktywności najmłodszych, czyli cyfrowych tubylców, często nastawionych przede wszystkim na indywidualne doświadczenia audiowizualne. W ramach tej aktywności, Kino Pod Baranami planuje organizację m.in. „Pierwszej wizyty w kinie” – wydarzenia przeznaczonego dla przedszkolaków, które nigdy jeszcze nie miały okazji oglądać filmu w sali kinowej.

 

 

W projekcie biorą w udział Kino Pod Baranami (Kraków), Cinema Arta (Kluż-Napoka), Kino Aero i Union Films (Praga), Budapest Film Zrt. (Budapeszt). Realizacja projektu zaplanowana jest na okres czerwiec 2021 - grudzień 2022 r.

Realizatorem programu w Polsce jest Fundacja Dla Kina.

Bookmark and Share

archiwum