kpb

Art in Cinema - Anna Niesterowicz

Pokazy sztuki wideo ART IN CINEMA w Kinie Pod Baranami od maja do padziernika 2008!ART IN CINEMA jest eksperymentem realizowanym przez Fundacj No Local. Celem Fundacji jest rozwijanie, promowanie i popularyzowanie sztuk wizualnych zarówno w Polsce, jak i za granic. No Local angauje si w dziaania o charakterze edukacyjnym i prospoecznym. Punktem wyjcia dla inicjatyw fundacji jest obserwacja wpywów i zalenoci zachodzcych midzy wspóczesn sztuk a rzeczywistoci. Dlatego wane, by miejsca, w których realizowane s projekty No Local dostosowane byy do specyfiki pokazywanej sztuki. Std pomys, by wykorzysta kino dla wideo artu.

ART IN CINEMA wychodzi naprzeciw rosncemu zainteresowaniu wideo artem w Polsce, umoliwiajc publicznoci regularny kontakt z t form sztuki. W przeciwiestwie do malarstwa, rzeby czy instalacji atwo dostpnych dziki katalogom i dokumentacjom fotograficznym, moliwo dotarcia do konkretnych prac wideo jest znacznie mniejsza.

ART IN CINEMA rozpocz si w maju 2008 roku. Zapraszamy na comiesiczne projekcje w Kinie Pod Baranami. Zaprezentowane zostan filmy artystów polskich i zagranicznych.

Ciekawe, w jaki sposób sztuka zadziaa w przestrzeni, jak jest kino? Jak zostanie odebrana? Czy uda si rozszerzy krg osób zainteresowanych sztuk wspóczesn o mioników filmu?

Artyci biorcy udzia w projekcie: Karolina Kowalska (maj), Wilhelm Sasnal (czerwiec), Anna Niesterowicz (lipiec), Ola i Dorota Buczkowskie (sierpie), Johanna Billing (wrzesie), Tomek Kozak (padziernik).

W rod, 30 lipca, o godz. 18.00, odbdzie si trzeci pokaz cyklu ART IN CINEMA.
Zaprezentujemy filmy Anny Niesterowicz.

Po pokazie zapraszamy na after party do klubu Miejsce, ul. Estery 1, krakowski Kazimierz!W ramach projektu ART IN CINEMA zaprezentujemy filmy z lat 1999-2006.

GIEREK (1999) to pierwszy film Anny Niesterowicz. Jego temat zaczerpna z wasnego dziecistwa, kiedy to Edward Gierek odwiedzi przedszkole, do którego uczszczaa artystka. Posugujc si metod found-footge zmontowaa ze znalezionych w archiwum materiaów dokumentujcych t wizyt, prac wideo przedstawiajc propagandow scen - spotkanie midzy pierwszym sekretarzem PZPR a Niesterowicz jako ma dziewczynk. GIEREK tak jak CIEMNO I PLE (2000) dotykaj problemu granicy pomidzy tym co publiczne i prywatne.

GIEREK

Tryptyk wideo z 2001 roku 07 ZGO SI zosta oparty na kultowym serialu czasów PRL-u, którego gównym bohaterem by porucznik Borewicz - twardziel i kobieciarz. Niesterowicz skupia si na trzech dominujcych aspektach serialu - szybkich samochodach (JA W OGÓLE NIE MAM PRAWA JAZDY), seksie (BIERZE MNIE PAN?) i przemocy wobec kobiet (ZRÓB JEJ TAK JAK W KINIE) dokonujc tym samym dekonstrukcji zachowa i jzyka serialu 07 Zgo si.

07 ZGO SI - ZRB JEJ TAK JAK W KINIE07 ZGO SI - JA W OGLE NIE MAM PRAWA JAZDY

Film HH (2002) zainspirowany by hip-hopem. Artystka spotykaa si z grup dziewczyn zwizanych z warszawsk scen hip-hopow, z pomoc której udao jej si wyabstrahowa 24 gesty z jzyka ciaa tej subkultury. Tym gestom przypisane zostay 24 znaki alfabetu. Gesty stay si tym samym wizualnymi znacznikami liter - powsta alfabet hip-hopu, którym posuguj si dziewczyny opowiadajc gestami i ruchami ciaa o sobie, o yciu w Warszawie i o muzyce.

HH

W pracy HABA (2006) artystka stworzya pomieszczenie wypenione propagandowymi, skrajnie prawicowymi pismami z lat dwudziestych i trzydziestych, które zestawia z antysemickimi gosami na wspóczesnych forach internetowych.

Anna Niesterowicz jest artystk mieszkajc i pracujc w Warszawie. Studiowaa na Wydziale Rzeby ASP w Warszawie. Dyplom obronia w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego w 2000 roku. Bya stypendystk Polish Culture Foundation (2001) i rezydentk IAAB w Bazylei (2003). Wspópracuje z Fundacj Galerii Foksal.

Prezentowane filmy:

GIEREK (1999)
Tryptyk wideo 07 ZGO SI (2001):
BIERZE MNIE PAN?
JA W OGÓLE NIE MAM PRAWA JAZDY
ZRÓB JEJ TAK JAK W KINIE

HH (2002)
HABA (2006)


Program pokazów ART IN CINEMA:
MAJ 2008 - KAROLINA KOWALSKA

CZERWIEC 2008 - WILHELM SASNAL
LIPIEC 2008 - ANNA NIESTEROWICZ


Bilety: tylko 7 z!

Organizator projektu:

NO LOCAL

Wspópraca
:

Kino Pod Baranami


Partnerzy projektu

     
Lokal 30

Sponsorzy

LIKUS MIEJSCE BAR MIEJSCE SKLEP

Patroni medialni:

Cracow-Life.com wiatObrazu.pl Independent.pl

Radio Krakw  Stopklatka.pl Obieg 
Bookmark and Share

archiwum