kpb

The Grinch - original version with Polish subtitles

GRINCH (re. Scott Mosier, Yarrow Cheney)

pokaz filmu w wersji oryginalnej z polskimi napisami 
| special screening in original version with Polish subtitles

8-9 grudnia 2018, godz. 15.15
| December 8-9, 2018, 3.15 p.m.

 

(English version below

W najbliszy weekend, 8-9 grudnia, zapraszamy na specjalne pokazy animacji Grinch opartej na klasycznej, witecznej opowieci autorstwa Dr. Seussa. Film prezentowany bdzie w oryginalnej wersji jzykowej z polskimi napisami.

 

Komedia animowana Grinch opowiada o zrzdliwym, cynicznym stworze, który marzy tylko o jednym – by ukra wita Boego Narodzenia. To pena ciepa i humoru, uniwersalna opowie witeczna z olbrzymi dawk optymizmu. Gosu postaciom uyczyli Benedict Cumberbatch, Rashida Jones (serial Parks and Recreation) i znany z programu Saturday Night Live komik Kenan Thompson. Narratorem opowieci jest Pharrell Williams.

 

HARMONOGRAM PROJEKCJI:

sobota, 8 grudnia
15.15 GRINCH
| THE GRINCH
re. Scott Mosier, Yarrow Cheney, USA 2018, 90'

 

niedziela, 9 grudnia
15.15
GRINCH | THE GRINCH
re. Scott Mosier, Yarrow Cheney, USA 2018, 90'

 

BILETY:

22 z (normalny) | 15 z (ulgowy) | 14 z (senior)

 

O FILMIE:

GRINCH | THE GRINCH
re. Scott Mosier, Yarrow Cheney, USA 2018, 90'

Grinch mieszka samotnie, za jedynego kompana majc psa, Maxa. Opuszcza sw jaskini, udajc si do Ktosiowa, tylko w poszukiwaniu poywienia. Kadego roku  jego spokój burzy jedno wydarzenie - celebrowane w Ktosiowie wita Boego Narodzenia. Kiedy mieszkacy miasteczka decyduj, e tegoroczne wita bd obchodzone jeszcze bardziej hucznie, Grinch rozumie, e jedynym sposobem na zachowanie jego wymarzonego spokoju jest... kradzie wit. Planuje nawet uprowadzenie witego Mikoaja. Tymczasem gdzie w Ktosiowie Cindy-Lou, wraz z gangiem swych przyjació, planuje schwyta witego Mikoaja, by podzikowa mu za pomoc jej zapracowanej samotnej matce. I tak niecny plan Grincha oraz dzikczynne zamiary Cindy-Lou koliduj ze sob. Czy Cindy-Lou uda si spotka witego Mikoaja? Czy Grinchowi uda si uciszy gwarne witeczne Ktosiowo?

 

ZWIASTUN w j. angielskim:

 

 

 

_________________________________________________________

 

THE GRINCH (dir. Scott Mosier, Yarrow Cheney)
-
special screenings in original version with Polish subtitles

December 8-9, 2018, 3.15 p.m.

 

 

 

This weekend, December 8th to 9th, Kino Pod Baranami presents The Grinch - a charming animation based on a beloved holiday classic by Dr Seuss. The film will be presented in original version with Polish subtitles.

 

The Grinch tells the story of a cynical grump who goes on a mission to steal Christmas, only to have his heart changed by a young girl’s generous holiday spirit. Funny, heartwarming and visually stunning, it’s a universal story about the spirit of Christmas and the indomitable power of optimism. The film is voices by Benedict Cumberbatch, Rashida Jones (Parks and Recreation series) and Saturday Night Live comedian Kenan Thompson. Narrating the story will be Pharrell Williams.

 

 

The Grinch will be shown in original version (English), with Polish subtitles.

 

PROGRAMME:

Saturday, December 8
15.15 THE GRINCH
| THE GRINCH
dir. Scott Mosier, Yarrow Cheney, USA 2018, 90'

 

Sunday, December 9
15.15
THE GRINCH
| THE GRINCH
dir. Scott Mosier, Yarrow Cheney, USA 2018, 90'

 

TICKETS:

22 PLN (regular) | 15 PLN (discount) | 14 PLN (senior)

 

ABOUT THE FILM:

THE GRINCH | THE GRINCH
dir. Scott Mosier, Yarrow Cheney, USA 2018, 90'

Grinch lives a solitary life inside a cave on Mt. Crumpet with only his loyal dog, Max, for company. With a cave rigged with inventions and contraptions for his day-to-day needs, he only sees his neighbors in Who-ville when he runs out of food. Each year at Christmas they disrupt his tranquil solitude with their increasingly bigger, brighter and louder celebrations. When the Whos declare they are going to make Christmas three times bigger this year, the Grinch realizes there is only one way for him to gain some peace and quiet: he must steal Christmas. Meanwhile, down in Who-ville, Cindy-Lou Who—a young girl overflowing with holiday cheer—plots with her gang of friends to trap Santa Claus as he makes his Christmas Eve rounds so that she can thank him for help for her overworked single mother. As Christmas approaches, however, her good-natured scheme threatens to collide with the Grinch’s more nefarious one. Will Cindy-Lou achieve her goal of finally meeting Santa Claus? Will the Grinch succeed in silencing the Whos’ holiday cheer once and for all?

 

TRAILER:

 

 

Bookmark and Share

archiwum