kpb

Metoda tylko u nas! Tylko do czwartku!

Zapraszamy na pokazy hiszpa?skiego filmu METODA o grupie kandydatów ubiegaj?cych si? o wysokie stanowisko w mi?dzynarodowej korporacji. Jak daleko posun? si? przyszli pracownicy korporacji, by uzyska? upragnione stanowisko?

Pokazy filmu codziennie o godz. 21.15!

Tylko do czwartku!

W Krakowie METODA tylko w Kinie Pod Baranami!


METODA
| EL MÉTODO
re?. Marcelo Piñeyro, Hiszpania 2005, 115'

Nagrody GOYA 2006
najlepszy scenariusz adaptowany - Mateo Gil, Marcelo Piñeyro
najlepszy aktor drugoplanowy - Carmelo Gomez 

Nagroda Hiszpa?skiego Stowarzyszenia Krytyków 2006
za najlepszy scenariusz adaptowany i dla najlepszego aktora drugoplanowego

MFF Flanders 2006
nagroda publiczno?ci

7. Tydzie? Kina Hiszpa?skiego
oficjalna selekcja


Jak daleko jeste? w stanie si? posun??, by zdoby? prac??

Argenty?czyk Marcelo Piñeyro ch?odnym okiem zagl?da pod podszewk? korporacyjnego ?wiata.

Pewna korporacja prowadzi rekrutacj? na jedno z kierowniczych stanowisk. Do ostatniego etapu przechodzi siedmioro najlepszych kandydatów, pi?ciu m??czyzn i dwie kobiety, którzy spotykaj? si? na „ostateczn? dogrywk?” w siedzibie firmy w centrum Madrytu. Stawka jest wysoka - doskona?e zarobki, eksponowane stanowisko i zwi?zane z nim przywileje oraz presti?. Kandydaci spotykaj? si? w odizolowanym pokoju na trzydziestym pi?tym pi?trze w budynku korporacji. Okazuje si?, ?e s? sami. Za po?rednictwem komputerów kandydaci b?d? otrzymywa? kolejne zadania. Metod? rekrutacji jest owiana tajemnic? i podobno niezawodna „Metoda Grönholma”.

Poddani serii dehumanizuj?cych testów, wymy?lonych przez departament zasobów ludzkich korporacji, walcz? ze sob? popadaj?c w paranoj? podejrzliwo?ci, l?ku i zdrady.

Doskonali aktorzy stworzyli wiarygodne portrety prszysz?ych pracowników korporacji. S? zimni, wykalkulowani i pozbawieni skrupu?ów. Re?yser pokazuje, jak strategie “naturalnej" selekcji w rzeczywisto?ci pozbawiaj? kandydatów ludzkiej godno?ci.

W g?ównej roli wyst?puje Eduardo Noriega (Otwórz oczy, Tesis, Kr?gos?up diab?a).

Scenariusz filmu posta? na podstawie sztuki teatralnej Metoda Grönholma, której autorem jest Jordi Galceran Ferrer.

Niezwyk?a mieszanka b?yskotliwych talentów argenty?skich i hiszpa?skich aktorów prowadzona przez Marcelo Piñeyro wydaje si? by? prawdziwym testem na to, jak wiele kina mo?na wydoby? z tak niewielkiej przestrzeni. Robert Koehler, Variety

Zrealizowana na podstawie dramatu Jordiego Galcerana Ferrera Metoda zachowuje delikatne ostrze ironii sztuki teatralnej skierowane przeciwko zepsutej kulturze korporacyjnej. Nathan Lee, The Village Voice


TRAILER (oryginalny z angielskimi napisami):

 

 

Bookmark and Share

archiwum