kpb

Weekend z Millennium Docs Against Gravity 2018

WEEKEND Z MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY
18-20 maja 2018
Kino Pod Baranami

|| WEEKEND WITH MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY
May 18-20, 2018

(for English version click HERE)

 

 

W dniach 18-20 maja, po raz kolejny w Kinie Pod Baranami goci bd najlepsze filmy dokumentalne prezentowane podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Tegoroczna edycja Weekendu powicona jest polskiej kinematografii dokumentalnej, która w ostatnich latach podbija festiwale filmowe na caym wiecie. Zapraszamy!

 

Weekend otworzy film Szukajc Jezusa, czyli najnowszy projekt jednej z najbardziej cenionych polskich artystek, Katarzyny Kozyry, zainspirowany tzw. syndromem jerozolimskim wród osób odwiedzajcych Ziemi wit. Ludzie cierpicy na t przypado z niewyjanionych powodów utosamiaj si z postaciami biblijnymi. Film powsta na podstawie rozmów artystyki z ludmi, którzy wierz, e s Jezusem, zarejestrowanych podczas jej podróy do Jerozolimy. Turyci Mateusza Romaszkana i Marty Wójtowicz-Wciso to poczenie amatorskich nagra z eksperymentaln muzyk techno stworzon na potrzeby filmu przez znakomit producentk muzyczn Natali Zamilsk. Podajc wytyczonymi szlakami turystycznymi w takich krajach jak Indie, Etiopia czy Kuba, twórcy próbuj odpowiedzie na pytanie o to, czy prawdziwe poznanie pomidzy ludmi wychowanymi w odlegych od siebie kulturach jest w ogóle moliwe. W programie znajdzie si take Call Me Tony, okrzyknity najlepszym studenckim dokumentem festiwalu w Amsterdamie. Reyser Klaudiusz Chrostowski przyglda si 18-letniemu chopakowi podejmujcemu kluczowe dla siebie decyzje w czasie, kiedy kady mody dorosy musi dokona trudnego wyboru pomidzy wasnymi potrzebami a oczekiwaniami otoczenia.

 

Dodatkowo, z okazji 100-lecia niepodlegoci Polski, festiwal Millennium Docs Against Gravity oraz Discovery Polska ogosiy konkurs Odcienie Wolnoci dla filmów krótkometraowych odnoszcych si do szeroko pojtej idei wolnoci. Podczas Weekendu z Festiwalem wywietlony zostanie blok filmowy nagrodzonych tytuów.

 

PROGRAM:

pitek, 18 maja
19.15 SZUKAJC JEZUSA
| SZUKAJC JEZUSA
re. Katarzyna Kozyra, Polska 2018, 73’

 

sobota, 19 maja
19.15 TURYCI
| TURYCI
re. Mateusz Romaszkan, Marta Wójtowicz-Wciso, Polska 2017, 72’

 

niedziela, 20 maja
17.45 ODCIENIE WOLNOCI
- zestaw filmów krótkometraowych, 69’
MIDZY NAMI | MIDZY NAMI, re. Maciej Mille, Polska 2018, 30'
DANIEL | DANIEL, re. Anastazja Dbrowska, Polska 2018, 24'
OSTATNI JUNAK | OSTATNI JUNAK, re. Mikoaj Janik, Polska 2018, 15'

19.15 CALL ME TONY | CALL ME TONY
re. Klaudiusz Chrostowski, Polska 2017, 63’

 

BILETY:

20 z (normalny) | 15 z (ulgowy)

Karnet (4 seanse): 40 z
*Aby zakupi Karnet online, prosimy o kontakt pod adresem kasa@kinopodbaranami.pl


O FILMACH:

CALL ME TONY | CALL ME TONY
re. Klaudiusz Chrostowski, Polska 2017, 63’

Midzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie (IDFA) 2017: najlepszy studencki film dokumentalny
DOK Lipsk 2017: Konkurs Midzynarodowy

Konrad, osiemnastoletni kulturysta, z uporem zabiega o atencj wiecznie nieobecnego ojca. Chopak mieszka w górniczym miasteczku na poudniu Polski. Kreujc swój wizerunek, inspiruje si aktorami kina akcji, spdza godziny na siowni i zapisuje si na zawody kulturystyczne. Te wybory prowadz go jednak do zaamania spowodowanego wewntrznym konfliktem pomidzy nim samym a wersj siebie, któr stara si stworzy, aby zyska akceptacj otoczenia.
ycie Konrada zmienia si, kiedy na nowo odkrywa swoj dawn pasj do aktorstwa. Czy odnajdzie waciw dla siebie drog? Film to opowie o momencie w yciu, kiedy wszyscy oczekuj od nas odpowiedzi, a jedyne co mamy to pytania.

 

ZWIASTUN:

 

SZUKAJC JEZUSA | SZUKAJC JEZUSA
re. Katarzyna Kozyra, Polska 2018, 73’

Visions du Réel Nyon 2018: oficjalna selekcja

Najnowszy projekt Katarzyny Kozyry, do którego punktem wyjcia byo zainteresowanie tzw. syndromem jerozolimskim. Cierpice na t przypado osoby, odwiedzajce Ziemi wit, utosamiaj si z postaciami biblijnymi, najczciej z Mesjaszem. Film powsta na podstawie rejestracji podróy artystki do Jerozolimy, podczas których rozmawia z tymi, którzy na pocztku XXI wieku wierz, e s Jezusem.
Pierwsza z podróy odbya si w 2012 roku. Efektem wyjazdów s setki godzin nagranych wywiadów, zdjcia miasta bdcego scen religijnych rytuaów. Kozyra rozmawia z fascynujcymi osobowociami. Ich historie zostaj uoone w cao, tworzc projekt mówicy o rónym podejciu do wiary, jej miejscu oraz roli w dzisiejszym wiecie i wartociach, wokó których budujemy swoje ycie.
Dziaania Kozyry, rzebiarki, fotografki, autorki performance'ów, filmów, instalacji wideo oraz akcji artystycznych, przyczyniy si do powstania tzw. sztuki krytycznej, a take miay istotny wpyw na ksztat wspóczesnej kultury, bdc nieraz punktem wyjcia do szerszej dyskusji. W 2013 roku Huffington Post zaliczy Katarzyn Kozyr do grona dziesiciu najwaniejszych artystek nowego milenium.

 

TURYCI | TURYCI
re. Mateusz Romaszkan, Marta Wójtowicz-Wciso, Polska 2017, 72’

Rozwaania nad ludzkim deniem do zbadania tego, co egzotyczne: poczenie amatorskiego materiau filmowego z eksperymentaln ciek dwikow techno, stworzon na potrzeby filmu przez producentk muzyczn Natali Zamilsk. Podamy za grup turystów, którzy dziel si osobistymi nagraniami wideo z egzotycznych miejsc, takich jak: Indie, Kuba, Etiopia, etc. Profesjonalny operator filmowy ani fotograf nie uchwyciby miejsc masowo odwiedzanych przez turystów w tak wiey sposób, jak te amatorskie filmy. Film skania nie tylko do przyjcia perspektywy outsidera, ale i – w jej ramach – niemale psychodelicznego stanu cigego niezrozumienia.

W jaki sposób mona prawdziwie pozna przedstawicieli odlegych kultur? Czy porozumienie jest w ogóle moliwe? Czy turystyka jest zagroeniem dla krajów uboszych, czy moe jest to wci tylko system podróowania? Co nastpi po erze masowej turystyki? Czy rzeczywicie mona poczu si jak miejscowy w Afryce i podtrzymywa dugoterminowe przyjanie poprzez wielokrotne podróe? Czy jest to, najzwyczajniej, kolejne zudzenie ery globalizacji? Film nie jest dowiadczeniem konwencjonalnych grupowych wycieczek, ale prób zrozumienia ludzi, którzy decyduj si szuka relacji ze wiatem w ramach przyjtej struktury – turystyki. Wszyscy jestemy turystami.

 

ZWIASTUN:Bookmark and Share

archiwum