kpb

Regulamin sprzedaży biletów

 


§1

Sprzedaż online

 

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Kino Pod Baranami, Rynek Główny 27, 31-010 Kraków, zwane dalej KPB.

 

2. Pod nazwą "bilet" rozumie się dokument (w formacie PDF) upoważniający do wejścia na seans w KPB.

 

3. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a KPB zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:

a) złożenia przez Użytkownika zamówienia online,

b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym online (e-przelewem) lub przy użyciu karty kredytowej,

c) otrzymania przez Użytkownika od KPB  potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.

 

4. Dokonując zakupu biletów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.

 

5. Sprzedaż biletów w systemie online kończy się 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

 

6. Ceny biletów, oferowanych przez KPB, zawierają podatek VAT.

 

7. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu) lub karty kredytowej.

 

8. Płatności za bilety obsługuje spółka Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, NIP 634-266-18-60, REGON 240770255, przy pomocy portalu internetowego www.dotpay.pl. KPB nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.

 

9. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia - zostanie ono anulowane. Zostaną Państwo poinformowani o tym automatycznie na wskazany adres e-mail. UWAGA – wiadomość zwrotna może trafić do SPAM-u.

 

10. Bilety pozostają własnością KPB do czasu odnotowania przez KPB potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.

 

11. Realizacja biletu online:

- bilet zakupiony online należy wydrukować i okazać osobie wpuszczającej na wybrane wydarzenie lub przedstawić do kontroli na urządzeniu mobilnym

- każdy bilet posiada osobisty identyfikator transakcji, który należy zachować w tajemnicy. KPB nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.

 

§2

Ochrona danych

 

1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez KPB danych osobowych, podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

2. Wszystkie dane, podane przez Użytkownika, są automatycznie szyfrowane przed transmisją do KPB

bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.

3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez KPB w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

 

§3

Zwrot biletów

 

1. W przypadku nieodbycia się wydarzenia z przyczyn leżących po stronie KPB, KPB będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich ceny. Opłata internetowa nie podlega zwrotowi.

2. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie oryginalnego biletu lub biletów wstępu, wraz z paragonem fiskalnym lub wydrukowanym potwierdzeniem przelewu.

3. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.

 

§4

Postanowienia końcowe

 

1. KPB nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. KPB nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie KPB oraz na stronie internetowej www.kinopodbaranami.pl

 

 

Rozliczenia transakcji online kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

 

 

Bookmark and Share