kpb

Studencki Nocny Klub Filmowy - regulamin

Studencki Nocny Klub Filmowy - regulamin:

1. Regulamin dotyczy studenckiego Nocnego Klubu Filmowego.


2. Spotkania studenckiego Nocnego Klubu Filmowego odbywają się w Kinie Pod Baranami w czwartki, późnym wieczorem w trakcie roku akademickiego.


3. Uczestnikami spotkań studenckiego Nocnego Klubu Filmowego są wszyscy Widzowie posiadający ważną legitymację studencką (także doktoranci), którzy zakupili bilet wstępu na seans w ramach studenckiego Nocnego Klubu Filmowego.


4. Kupony studenckiego Nocnego Klubu Filmowego obowiązują wyłącznie w ramach spotkań studenckiego Nocnego Klubu Filmowego w Kinie Pod Baranami.

a. kupon studenckiego Nocnego Klubu Filmowego ważny jest do 30 czerwca 2021.


2. Każdy Widz, który jest studentem i zakupił bilet wstępu na seans studenckiego Nocnego Klubu Filmowego ma prawo do otrzymania od kasjera Kuponu studenckiego Nocnego Klubu Filmowego z jedną pieczątką (startową).

a. w przypadku zakupu biletu w kasie Kina pieczątkę na Kuponie uzyskuje się wyłącznie w chwili zakupu biletu na seans.

b. w przypadku zakupu biletu online lub w Kiosku (I piętro) pieczątkę na Kuponie uzyskuje się wyłącznie podczas kontroli biletu przy wchodzeniu na salę kinową na seans.


3. Zakup jednego biletu na film w ramach studenckiego Nocnego Klubu Filmowego daje prawo do uzyskania jednej pieczątki na Kuponie. Zakup kolejnego biletu na ten sam film oznacza prawo do uzyskania kolejnego Kuponu z pieczątką.


4. Uzyskanie pięciu pieczątek na jednym Kuponie daje prawo do otrzymania jednego biletu gratisowego na kolejny seans w ramach studenckiego Nocnego Klubu Filmowego.


5. W wypadku otrzymania biletu gratisowego nie otrzymuje się pieczątki na Kuponie.


6. Po wydaniu biletu gratisowego Kupon z pięcioma pieczątkami pozostaje w kasie Kina.


7. Pieczątki z różnych Kuponów nie sumują się.

a. pieczątki z Kuponu studenckiego Nocnego Klubu Filmowego oraz Filmowego Indeksu nie sumują się.

Bookmark and Share