kpb

Weekend z cyfrowym Planete Doc Review - regulamin

Regulamin Konkursu:

I. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które wypełnią kupon konkursowy, wskazując najlepszy ich zdaniem film wyświetlany podczas Weekendu z Cyfrowym Planete Doc Review oraz uzasadniając swoją decyzję.
2. Ta sama osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, składając jeden wypełniony kupon. W przypadku, gdy ta sama osoba złoży więcej niż jeden kupon wszystkie kupony tej osoby zostaną odrzucone przez Organizatora.
3. Przez przekazanie wypełnionego kuponu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Okonakino oraz Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych w celach konkursowych oraz w celach promocyjnych i marketingowych
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności danych zamieszczonych na kuponie.

II. Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej opinii na temat wskazanych w plebiscycie filmów.
2. Przez najciekawsze rozumie się: oryginalne, niepowtarzalne, interesujące.
3. Opinie na temat filmu należy wpisać na specjalnie wyznaczonym miejscu kuponu konkursowego rozdawanego w kasie kina.

III. Nagrody dla uczestników konkursu i zasady ich uzyskania
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury powołane przez organizatorów konkursu w każdym z kin biorących udział w wyświetlaniu filmów podczas Weekendu z Cyfrowym Planete Doc Review.

1. Nagrodami konkursowymi są:
• Nagrody Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych: książki - publikacja SKSiL- Kino w sieci. 50 lat historii kin studyjnych w Polsce oraz gadżety
• Nagrody festiwalowe Planete Doc Review: filmy na DVD (dystrybutora Against Gravity), torby i długopisy z latarkami (niezastąpione, gdy haniebnie spóźnisz się do kina) i koszulki festiwalu.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 maja 2010.
3. Uczestnicy Konkursu - zwycięzcy konkursowych nagród, zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
4. W powiadomieniu przedstawiciel kina poinformuje zwycięzców konkursowych nagród o terminie, miejscu i sposobie ich odbioru.
5. W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym w powiadomieniu terminie zwycięzca traci prawo do nagrody.
6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim oraz zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
7. Wyniki konkursu będą także udostępnione do wglądu na stronie internetowej www.kinastudyjne.pl począwszy od dnia 18 maja 2010

ZAPRASZAMY NA WEEKEND Z CYFROWYM PLANETE DOC REVIEW!

Bookmark and Share