kpb

Ballada o Piotrowskim

tytuł oryginalny: Ballada o Piotrowskim

reżyseria: Rafa? Kapeli?ski
aktorzy: Krzysztof Kiersznowski, Zbigniew Zamachowski

czas trwania: 60 min.
produkcja: Polska 2007

Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty, Wroc?aw 2007
specjalne wyró?nienie w konkursie Nowe Filmy Polskie

Liryczna, nastrojowa ballada. Opowie?? o prostodusznym marzycielu z udzia?em pary znakomitych polskich aktorów: Zbigniewa Zamachowskiego i Krzysztofa Kiersznowskiego.

Nieszawa le?y siedem kilometrów na po?udnie od Ciechocinka. Prom. Wis?a, podobno w tym miejscu najszersza w Polsce. Pi?kna skarpa wi?lana. Kormorany. Psy, kury, niewielki rynek. Dwa sklepy spo?ywcze, jeden odzie?owy, nieczynny m?yn. Podobno zatrzyma? si? tu kiedy? Chopin w drodze do Szafarni. Aby to uczci?, do dzisiaj trzy razy dziennie z wie?y ratusza tr?bacz gra pierwsze takty mazurka F-Dur op. 38.

Pan Marek (Zbigniew Zamachowski) jest szefem nieszawskiej fundacji artystycznej z wielkimi ambicjami, ale skromnymi mo?liwo?ciami. Jest najlepszym przyjacielem Piotra Piotrowskiego (Krzysztof Kiersznowski), ale ten jeszcze o tym nie wie. A Piotrowski jest cz?owiekiem, który bez pomocy dobrych ludzi nigdy by sobie w ?yciu nie poradzi?. Gdy umiera aptekarz Wirtz, Piotrowski postanawia radzi? sobie w ?yciu sam. Nie tylko spróbowa? przetrwa?, ale i spe?ni? swoje marzenia. Czego mu nie ?yczy nikt. A mo?e?

Podczas seansu poka?emy tak?e krótkometra?owy debiut Rafa?a Kapeli?skiego, EMILKA P?ACZE.

Film prezentowany w ramach przegl?du TOFIFEST w Krakowie.

Bookmark and Share