kpb

Sk?óceni z ?yciem

tytuł oryginalny: The Misfits

reżyseria: John Huston
aktorzy: Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift

czas trwania: 124 min.
produkcja: USA 1961

Jeden z najwybitniejszych ameryka?skich re?yserów, John Huston, scenariusz Arthura Millera i wybitna obsada. Z tego mog?o powsta? tylko arcydzie?o. W Sk?óconych z ?yciem po raz ostatni na ekranach wyst?pili Clark Gable i Marilyn Monroe.

Pi?kna rozwódka, Roslyn, wraz z trójk? przyjació? zamierzaj? sp?dzi? kilka relaksuj?cych dni poza miastem. Kiedy Cuido i Gay zakochuj? si? w Roslyn, w ich wzajemne stosunki wkrada si? rywalizacja i zazdro??. Ujawniaj? si? te? negatywne cechy ich charakterów. Emocje si?gaj? zenitu w trakcie polowania. Scenariusz zosta? napisany przez Arthura Millera specjalnie dla Marilyn Monroe. Film mia? pozwoli? jej ujawni? dramatyczny talent niedoceniany przez producentów i widowni?.

Film prezentowany w ramach przegl?du Wystrza?owe Kino Lato.

Bookmark and Share