kpb

Popiół i diament

tytuł oryginalny: Popiół i diament

reżyseria: Andrzej Wajda
aktorzy: Zbigniew Cybulski, Ewa Krzyżewska, Wacław Zastrzeżyński, Adam Pawlikowski, Bogumił Kobiela

czas trwania: 105 min.
produkcja: Polska 1958
język: polski
napisy: angielskie
in Polish with English subtitles
info: Krótka historia polskiego kina

BAFTA 1960 - nominacje: Najlepszy film z jakiegokolwiek źródła, Najlepszy aktor zagraniczny (Zbigniew Cybulski)
MFF w Wenecji 1959 - wygrana: Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) - Najlepszy film (Andrzej Wajda)Maciek Chełmicki (Z. Cybulski), młody akowiec otrzymuje rozkaz zastrzelenia sekretarza KW PPR w przededniu zakończenia drugiej wojny światowej. W tym samym czasie poznaje Krystynę (E. Krzyżewska), barmankę w hotelu. Rozdarty między poczuciem obowiązku a rodzącym się uczuciem będzie musiał dokonać wyboru. Tej nocy trwa bankiet z okazji zwycięstwa. Poranek okaże się dla bohatera tragiczny w skutkach.


Film Andrzeja Wajdy zapisał się w historii polskiej kultury i światowego kina jako film ikoniczny dla Szkoły Polskiej oraz symbol narodowej kinematografii. Mimo że był adaptacją popieranej przez władze Polski Ludowej powieści Jerzego Andrzejewskiego Zaraz po wojnie (1947), nie realizował zamówienia władzy, gdyż przeniósł uwagę i sympatię widzów ze starego komunistycznego działacza na młodego akowca , podkreślając tragizm jego losu. Co więcej, zupełnie porzucił estetykę socrealizmu na rzecz nowej estetyki obrazu, gry aktorskiej, niejednoznacznej oceny moralnej.


Uznany za najlepszy film polski 1958 roku przez redakcję czasopisma Film, zdobył szereg nagród za granicą: m.in. FIPRESCI w Wenecji (1959), nagrodę Kanadyjskiej Federacji Stowarzyszeń Filmowych w Vancouver (190), nagrody krytyki filmowej w Niemczech Zachodnich i w Czechosłowacji. Reżyser powrócił do bohaterów filmu po 35 latach w filmie Pierścionek z orłem w koronie wg powieści Aleksandra Ścibora-Rylskiego. Zrekonstruował słynną scenę z lampkami spirytusu z udziałem aktorów młodego pokolenia, którym przyglądają się bohaterowie Pierścionka…. Film zajął 7 miejsce wśród najciekawszych filmów polskich XX wieku w ankiecie Polityki w 1999.


| Maciek Chełmicki (Z. Cybulski), a young Home Army soldier receives an order to shoot the secretary of the Polish Workers’ party on the eve of the end of World War II. At the same time, he meets Krystyna (E. Krzyżewska), a bartender at the hotel. Torn between duty and a nascent feeling, he will have to make a choice. The victory banquet takes place that night. The morning will turn out to be tragic for the protagonist.


Andrzej Wajda's film went down in the history of Polish culture and world cinema as an iconic film of the Polish School and a symbol of national cinematography. Despite the fact that it was an adaptation of Jerzy Andrzejewski's novel titled
Zaraz po wojnie (1947), approved by the Polish People's Government, Wajda did not fulfill the order of the authorities, as he shifted the affection  from the old communist activist to the young Home Army soldier, emphasizing the tragedy of his fate. What's more, Wajda completely abandoned the aesthetics of socialist realism in favor of new aesthetics of image, a new way of acting, and ambiguous moral evaluation of the protagonist.


The editors of the Film magazine called Popiół i diament the best Polish film of 1958. The film won a lot of foreign awards: the FIPRESCI Award in Venice (1959), the Award of the Canadian Federation of Film Societies in Vancouver (190), the Award of Film Critics in West Germany and Czechoslovakia. After 35 years, the director decided to return to the protagonists of “Popiół i diament” in the film Pierścionek z orłem w koronie based on the novel by Aleksander Ścibor-Rylski. He reconstructed the famous alcohol scene with the participation of actors of the young generation, watched by the protagonists of Pierścionek…. The film was ranked 7th among the most interesting Polish films of the 20th century in the Polityka's poll in 1999.


Bookmark and Share