kpb

Dzienniki motocyklowe

tytu oryginalny: Diarios de motocicleta

reyseria: Walter Salles
aktorzy: Gael Garcia Bernal, Rodrigo De la Serna

czas trwania: 128 min.
produkcja: USA/Niemcy/Wielka Brytania 2004
premiera: 2005-02-25

MFF w Cannes 2004: Nagroda Jury Ekumenicznego, Nagroda Specjalna dla Erica Gautier za muzyk
MFF w San Sebastian 2004: Nagroda Publicznoci

Oscary 2005: najlepsza piosenka - Jorge Drexler, "Al Otro Lado Del Río"
- nominacja: najlepszy scenariusz adaptowany - Jose Rivera

Nagrody Brytyjskiego Przemysu Filmowego BAFTA: najlepszy film nieanglojzyczny
Nagroda im. Anthony'ego Asquitha za muzyk dla Gustavo Santaolalli
- 5 nominacji: najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy - Gael Garcia Bernal, najlepszy aktor drugoplanowy -  Rodrigo De la Serna,najlepszy scenariusz,  najlepsze zdjcia - Eric  Gautier
Nagrody Goya 2005: najlepszy scenariusz adaptowany

Dzienniki motocyklowe
to historia dwóch modych mczyzn, którzy wyruszaj w podró, prowadzc ich przez nieznany kontynent. Ta wyprawa staje si jednoczenie podró w gb siebie.

W roku 1952 modzi Argentyczycy - Ernesto Guevara i Alberto Granado - wyruszyli na poszukiwanie prawdziwego oblicza Ameryki aciskiej. Ernesto to 23-letni student medycyny, za 29-letni Alberto jest biochemikiem.

Przyjaciele w icie romantycznej pogoni za przygod opuszczaj rodzinne Buenos Aires na rozklekotanym Nortonie 500 z 1939 roku. Mimo awarii motocykla kontynuuj swoj omiomiesiczn odysej, apic kad moliw okazj transportu. Zrónicowane pejzae odzwierciedlaj stopniow przemian w ich sposobie postrzegania wiata; ludzie, których spotykaj na swej drodze, otwieraj im oczy na zupenie inne oblicze Ameryki Poudniowej. Trafiaj na wyyny Machu Picchu, gdzie odnajduj majestatyczne ruiny i zdaj sobie spraw z ogromnego znaczenia zapomnianego dziedzictwa Inków. Gdy docieraj do kolonii trdowatych, usytuowanej w gbi peruwiaskiej dungli, zaczynaj wtpi w warto postpu mierzonego sukcesem gospodarczym, który tak wielu ludzi pozostawia poza nawiasem spoeczestwa. Dowiadczenia z tego miejsca pomagaj okreli ich póniejsze postawy etyczne i wytyczy drog, któr pod.

Dzienniki motocyklowe, oparte na zapiskach Alberto Granado, oraz czowieka, którego historia zapamita jako "Che", s opowieci o odkrywaniu samego siebie, ukazujc narodziny synnego rewolucjonisty.

Ten film by dla jego twórców podró inicjacyjn. I staje si ni równie dla widza. Jest to jeden z tych filmów, które dotykaj tajemnicy kina, które, fotografujc rzeczywisto, odsyaj do naszego wntrza. Film tak bardzo zgrzebny, robiony niemal metod dokumentaln, niewybiegajcy poza to, co wida po drodze, w jaki naturalny sposób staje si opowieci o szukaniu swego powoania. O wielkiej, wewntrznej przemianie, jaka dokonuje si w modym czowieku, który odkrywa pikno i ndz wiata. (...).Ten film o modym lekarzu ma dziwnie lecznicz si i adunek nadziei wikszej ni nadzieja polityczna. Nadziei na to, e historia si nie koczy i jeszcze da si "ruszy z posad bry wiata". Tadeusz Sobolewski, Gazeta Wyborcza

Film prezentowany w ramach przegldu Letnie Tanie Kinobranie, tydzie 5: Z miasta do miasta.


ZWIASTUN:

Bookmark and Share