kpb

64. KFF: Jestem postacią fikcyjną


info: 64. Krakowski Festiwal Filmowy

DOJRZAŁE KINO - KONKURS POLSKI 3 | MATURE CINEMA - POLISH COMPETITION 3 (75 MIN)

JESTEM POSTACIĄ FIKCYJNĄ | I AM THE CREATION OF FICTION
(Arkadiusz Bartosiak) PL 2024, 75' | D

„Osiągnąłem w życiu wszystko, co chciałem” - mówi wybitny polski aktor Andrzej Seweryn, a potem porywa nas w dynamiczną podróż po kolejnych wyzwaniach zawodowych, jakie podejmuje wciąż z młodzieńczą werwą. To nie jest biografia podsumowująca jego życiowy dorobek artystyczny - setki wybitnych ról filmowych i teatralnych, działalność polityczną czy wieloletnią rolę dyrektora Teatru Polskiego. Aktor pozostaje u szczytu kariery i ani na chwilę nie zwalnia. Kamera staje się towarzyszem jego codziennych zajęć, dzięki czemu z bliska widzimy rodzące się na gorąco emocje i pasję do pracy.

| ‘I have achieved all I wanted in life’, says Andrzej Seweryn, an eminent Polish actor who then grabs us on a dynamic journey through successive professional challenges, which he still takes up with youthful fervour. This is not a biography listing his professional achievements, such as hundreds of outstanding film and theatre roles, political activity or a long-term directorship of the Polski Theatre. The actor remains at the peak of his career and does not slow down at all. The camera becomes his companion in everyday tasks helping us to see from up close his passion for work and all the emotions as they arise.

Pokaz w ramach Dojrzałe Kino & 64. Krakowski Festiwal Filmowy.

Bookmark and Share