kpb

64. KFF: Konkurs Polski 12: Obczyzna


info: 64. Krakowski Festiwal Filmowy

KONKURS POLSKI 12 | POLISH COMPETITION 12 (76')

OBCZYZNA | OTHERLAND
(Piotr Wysocki) PL, 76' | D

Inguszetia to najmniejszy region Rosji, położony na północnym Kaukazie. To właśnie stamtąd pochodzą trzej bohaterowie filmu, którzy wyemigrowali do Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Łączy ich narodowość, różnią ambicje. Movlat uczy tańca kaukaskiego, Ismail odnosi sukcesy w boksie, a Ali jest tancerzem. Na przestrzeni 10 lat śledzimy ich wzloty i upadki w nowej ojczyźnie. Próby aklimatyzacji przy jednoczesnym zachowaniu tradycji z kraju pochodzenia. Choć początki wyglądają obiecująco, po paru latach zaczynają się pojawiać problemy, które zaważą na ich dalszych losach w pozornie przyjaznym mieście.

| Ingushetia is the smallest region of Russia, located in northern Caucasus. This is where the three protagonists of the film come from. They emigrated to Poland to look for better life. They are of the same nationality, but their ambitions differ. Movlat teaches Caucasian dance, Ismail is a successful boxer and Ali is a dancer. Over the course of 10 years, we follow their ups and downs in their new homeland, their attempts to adapt while maintaining traditions from their country of origin. The beginnings look promising, yet after a couple of years problems begin to emerge. And they will affect the protagonists’ future in a seemingly friendly city.

Po seansie we wtorek, 28 maja odbędzie się Q&A w którym weźmie udział:
Piotr Wysocki (reżyser)


Zakup biletu online na stronie 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Pokaz w ramach 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Bookmark and Share