kpb

64. KFF: Konkurs Polski 11: Wszystko ma żyć


info: 64. Krakowski Festiwal Filmowy

KONKURS POLSKI 11 | POLISH COMPETITION 11 (70')

WSZYSTKO MA ŻYĆ | EVERYTHING NEEDS TO LIVE
(Tetiana Dorodnitsyna, Andrii Lytvynenko) PL/UA 2024, 70' | D

Anna już od najmłodszych lat kochała zwierzęta - uczyła biologii w szkole, pracowała w zoo. Jako kobieta szybko zrozumiała, że musi być silna, także fizycznie. W ten sposób w wieku 40 lat rozpoczęła karierę jako trójboistka siłowa i wkrótce została wielokrotną mistrzynią świata i najsilniejszą kobietą na świecie. Wykorzystując potęgę mediów społecznościowych, prowadziła kampanię na rzecz praw zwierząt, zakładała schroniska, szukała nowych rodzin dla dziesiątek bezpańskich psów i kotów. Kiedy w 2022 roku zaczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, Anna ruszyła na pomoc rannym i porzuconym zwierzętom.

| Since early childhood Anna has loved animals – she taught biology at school and worked in the zoo. As a woman, she realised quite soon that she had to be physically strong too. That is why, at the age of 40, she embarked on a career of a power triathlete and soon became a multiple world champion and the strongest woman in the world. Using the power of social media, she ran a campaign for animal rights, opened animal shelters and looked for new families for dozens of stray dogs and cats. When Russia began its full-scale invasion of Ukraine in 2022, Anna went on to help wounded and abandoned animals.

Zakup biletu online na stronie 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Pokaz w ramach 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Bookmark and Share