kpb

64. KFF: Panorama polskiego dokumentu 4: Gdy powieje harmattan


info: 64. Krakowski Festiwal Filmowy

PANORAMA POLSKIEGO DOKUMENTU 4 | PANORAMA OF THE POLISH DOCUMENTARY FILM 4 (80')

GDY POWIEJE HARMATTAN | WHEN HARMATTAN BLOWS
(Edyta Wróblewska) PL, 80' | D

Barbara ma 25 lat i mieszka w Akrze. Jako ośmioletnia dziewczynka podzieliła los tysięcy ghańskich dzieci wysyłanych do niewolniczej pracy przez własnych rodziców. Przez lata, dzień po dniu, funkcjonowała w świecie pełnym nadużyć, przemocy i strachu. Przetrwała dzięki pomocy najstarszego brata i przyjaciela, księdza Piotra. Mimo traumy wspierała potem finansowo całą rodzinę. Jednak kiedy ich oczekiwania zaczynają wzrastać, Barbara wraz z bratem postanawiają pojechać do domu. Ta wizyta jest też pretekstem, by zadać rodzicom pytania, o których bohaterka myślała przez całe życie.

| Barbara is 25 and lives in Accra. As an 8-year-old girl, she shared the fate of thousands of Ghanaian children who were forced into slave labour by their own parents. For years, day in day out, she had to live in the world filled with abuse, violence and fear. She survived thanks to the help of her eldest brother and her friend, father Piotr. Later, despite the trauma suffered, she financially supported her entire family. However, when their expectations start rising, Barbara and her brother decide to go home. This visit is also an excuse for Barbara to ask her parents some questions that have bothered her for her entire life.

Zakup biletu online na stronie 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Pokaz w ramach 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Bookmark and Share