kpb

64. KFF: Focus na Rumunię 5: Życie pozagrobowe ojca Arseniego


info: 64. Krakowski Festiwal Filmowy

FOCUS NA RUMUNIĘ 5 | ROMANIAN FOCUS 5 (95')

ŻYCIE POZAGROBOWE OJCA ARSENIEGO | ARSENIE. AN AMAZING AFTERLIFE
(Alexandru Solomon) RO/LX 2023, 95' | D

Wsiadajcie do autobusu, jedziemy na pielgrzymkę! Aleksander Solomon zabiera widzów w fikcyjną podróż śladami prawdziwego przyszłego świętego. Już sama fotografia przykuwa wzrok, widzimy na niej twarz młodego przystojnego mnicha o hipnotyzującym spojrzeniu. A do replikowanej podobizny dochodzą pogłoski o jego męczeńskiej śmierci. To wszystko sprawia, że o Arsenim Bocce trudno zapomnieć. Nic dziwnego, że prześladowany przez komunistyczną władzę duchowny, po latach stał się nie tylko symbolem walki z okrutnym ustrojem, ale naczelnym rumuńskim cudotwórcą, do którego przybywają nie tylko rzesze wiernych, ale także tych, którzy chętnie zarobią na popularności przyszłego świętego.

| Get on the bus, we are going on a pilgrimage! Aleksandru Solomon takes his viewers on a fictional journey in the footsteps of the real future saint. Even the photo alone catches one’s eye as it shows the face of a young handsome monk with a mesmerising gaze. And the replicated image is coupled with the rumours about his death as a martyr. All of it makes Arsenie Boca difficult to forget. Therefore, it is not surprising that over time, the monk, persecuted by the communist authorities, has become not only a symbol of struggle against the cruel regime, but also the chief Romanian miracle-worker, attracting crowds of believers as well as those who are very keen on making money off of the future saint’s popularity.

Zakup biletu online na stronie 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Pokaz w ramach 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Bookmark and Share