kpb

64. KFF: Ziemia obiecana 3: Być jak Ola


info: 64. Krakowski Festiwal Filmowy

ZIEMIA OBIECANA 3 | PROMISED LAND 3 (72')

BYĆ JAK OLA | BEING OLA
(Ragnhild Nøst Bergem) NO 2023, 72' | D

Ola jest 30-letnim mężczyzną, który mieszka w małej wiosce w Norwegii z bardzo zróżnicowaną grupą ludzi. Starają się oni żyć w wolniejszym tempie w harmonii z naturą, a ich relacja opiera się na wartościach takich jak empatia, szacunek i wzajemna współzależność. Ola ogólnie cieszy się życiem i jest zaangażowaną, dowcipną i szczerą osobą. Ma lekką niepełnosprawność intelektualną i bardzo otwarcie mówi o swoim stanie. Kiedy Ola traci ważny aspekt swojego życia, zastanawia się nad swoją egzystencją i rozważa, w jaki sposób może stać się bardziej samodzielny. „Być jak Ola” to wzruszający, rozgrzewający serce film, który celebruje znaczenie równości i przynależności do grupy jako podstawy akceptacji tego, kim naprawdę jesteśmy. To bliski i szczery portret, który pomaga wypełnić lukę między „nami” a „nimi”.

| Ola is a 30-year-old man who lives in a small village in Norway with a very diverse group of people. They try to live life at a slower pace in harmony with nature, and their community is founded on values such as empathy, respect, and mutual interdependence. Ola generally enjoys his life and is an engaged, witty, and sincere individual. He has a mild intellectual disability, and he reflects very openly about his condition. When Ola loses an important aspect of his life, he reflects on his existence and considers how he can become more self-reliant. "Being Ola" is a moving, heartwarming film that celebrates the significance of equality and belonging as a basis for daring to embrace the one you really are. It's a close and honest portrait that helps bridge the gap between 'us' and 'them'.

Po seansie w poniedziałek, 27 maja odbędzie się Q&A w którym weźmie udział:
Ragnhild Nøst Bergem (reżyserka)

Zakup biletu online na stronie 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Pokaz w ramach 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Bookmark and Share