kpb

Mascotte

tytuł oryginalny: Mascotte

reżyseria: Remy van Heugten
aktorzy: Frederike van Oordt, Geert Van Rampelberg, Leopold Witte, Liam Jeans, Maartje Remmers

czas trwania: 100 min.
produkcja: Holandia 2023
język: holenderski
napisy: polskie, angielskie
in Dutch with Polish and English subtitles
info: Mastercard Off Camera

Film prezentowany w sekcji: Festiwalowe Hity

Bohaterem tego poruszającego dramatu rodzinnego jest nastoletni Jeremy. Jako jedyny mężczyzna w domu czuje na sobie odpowiedzialność związaną z zajęciem się bliskimi – matką i młodszą siostrą. Rodzinne relacje pełne są jednak napięć, związanych nie tylko z trudnym okresem dorastania, ale i ze skrywanym żalem za nieobecnym ojcem.


Kiedy matka chłopaka próbuje ułożyć sobie życie osobiste, ten reaguje agresją. W połączeniu z zaniżonym poczuciem własnej wartości staje się to idealną pożywką dla ekstremistycznej ideologii, której bohater stopniowo ulega. Odnosi bowiem złudne wrażenie, że w takim środowisku nikt go nie ocenia i po raz pierwszy od dawna jest zrozumiany.

Holenderski reżyser Remy van Heugten kreśli realistyczny portret trudnych rodzinnych relacji. Choć skupia się na perspektywie zbuntowanego nastolatka, zastanawia się także nad pozycją matki, która stara się znaleźć balans pomiędzy życiem rodzinnym a prawem do własnego szczęścia. Mascotte był jednym z większych odkryć ostatniego festiwalu w Rotterdamie.


| The protagonist of this moving family drama is a teenager named Jeremy. As the only man in the home, he feels responsible for his mother and younger sister. But the family relations are fraught with tension, stemming from the difficult life changes of adolescence as well as Jeremy’s hidden grief for his absent father. When his mother tries to get involved in his private life, he reacts with aggression. Add bad self-esteem to the mix, and it becomes the perfect breeding ground for extremist ideology, which Jeremy gradually falls into. He gets the misguided impression that it’s an environment where he won’t be judged, and for the first time in a long time he can feel understood. Dutch director Remy van Heugten creates a realistic portrait of difficult family relationships. Although he focuses on the point of view of a rebellious teenager, he also reflects on the situation of a mother trying to find a balance between family life and the right to her own happiness. Mascotte was one of the major discoveries of the recent Rotterdam Film Festival.


KUP BILET TUTAJ

Prezentowany w ramach Mastercard Off Camera 2023.

Bookmark and Share