kpb

Pod ziemią

tytuł oryginalny: Il buco

reżyseria: Michelangelo Frammartino
aktorzy: Paolo Cossi, Jacopo Elia, Denise Trombin, Nicola Lanza

czas trwania: 93 min.
produkcja: Włochy / Francja / Niemcy 2021
język: włoski
napisy: polskie, angielskie
in Italian with Polish and English subtitles

MFF w Wenecji 2021 - nominacje: Złoty Lew - Udział w konkursie głównym (Michelangelo Frammartino)
MFF w Wenecji 2021 - wygrane: Nagrody specjalne - Nagroda Fair Play Cinema
(Michelangelo Frammartino), Nagroda Włoskiej Federacji Klubów Filmowych
(Michelangelo Frammartino), Nagroda Zielona Kropla (Michelangelo
Frammartino), Nagroda Specjalna Jury (Michelangelo Frammartino)Nagroda Specjalna Jury na festiwalu w Wenecji, film twórcy pamiętnego Le quattro volte (Nagroda Publiczności 10. NH). Po dekadzie milczenia reżyser powraca do Kalabrii, by eksplorować tamtejsze systemy jaskiń, należących do najgłębszych na świecie. Ale choć przywołuje dawną wyprawę speleologiczną, to interesuje go inny wymiar podziemnych eskapad.

Dziura w ziemi prowadząca do ukrytych labiryntów to rodzaj bramy Hadesu, wejście do królestwa zmarłych, wokół którego każdego dnia krąży stary, schorowany pasterz. Czas powoli skrapla się na ścianach jaskiń, a licząca miliardy lat egzystencja planety wydaje się wiecznością w porównaniu z kruchym istnieniem tego, co niepewnie drży i błyskawicznie mija na jej grubej skorupie: zwierząt, drzew, ludzi i ich historii. Reżyser wypełnił Pod ziemią głęboką duchową treścią, pięknem natury i poruszającym losem pasterza, zapisanym na jego twarzy. Docufiction Frammartino to mistrzowski przykład medytacyjnego, skupionego slow cinema. Nic dziwnego, że Xan Brooks z The Guardian nazwał go kinowym odpowiednikiem pustelnika na szczycie góry.


| Special Jury Prize winner at the Venice Film Festival, The Hole is a film by the maker of the memorable The Four Times (Audience Award at the 10th NH). After a decade of silence, the director returns to Calabria to explore its cave systems, which are among the deepest in the world. But although he recalls a former speleological expedition, he is interested in another dimension of underground escapades. The hole in the ground, leading to hidden labyrinths, is a kind of gate to Hades, an entrance to the kingdom of the dead, around which an old, sick shepherd circles every day. Time slowly condenses on the walls of the caves, and the billions of years old existence of the planet seems eternal in comparison with the fragile existence of what hesitates and passes in a flash on its thick shell: animals, trees, people and their stories. The director has filled The Hole with deep, spiritual content, the beauty of nature and the moving fate of the shepherd written on his face. Frommartino’s docufiction is a masterful example of meditative, focused slow cinema. No wonder Xan Brooks of The Guardian called it  the cinematic equivalent of a hermit on a mountaintop.


Wcześniej w ramach Nowe Horyzonty Tournée 2023.

Bookmark and Share