kpb

The Summer Children

tytuł oryginalny: Sommerbarna

reżyseria: Linn Helene Løken

czas trwania: 60 min.
produkcja: Norwegia 2021
język: norweski
napisy: polskie, angielskie
in Norwegian with Polish and English subtitles
info: Mastercard Off Camera

Film prezentowany w sekcji: Nordyckie Horyzonty


Kolejne lata po zakończeniu II wojny światowej to usilne próby znormalizowania stosunków pomiędzy państwami, które jeszcze nie tak dawno pozostawały w otwartym konflikcie. Jednym z działań na rzecz ocieplenia relacji oraz wypracowania społecznej i politycznej równowagi był program, w jakim wzięła udział matka reżyserki.


W ramach niego dziesiątki tysięcy niemieckich dzieci wysłanych zostało do Norwegii, by spędzić wakacje z tamtejszymi rodzinami. Eksperyment, który zakładał wymianę kulturowych doświadczeń, próbę otwarcia się na innych i szansę dostrzeżenia wspólnego ludzkiego pierwiastka, niezależnie od długości czy szerokości geograficznej, wpłynąć miał na przyszłe lata względnego spokoju w zmęczonej wojną Europie.


Debiutująca norweska dokumentalistka Linn Helene Løken odkurza zapomnianą już historię, nadając jej wyjątkową osobistą perspektywę. Nagrodzona na festiwalu w Bergen opowieść niesie ze sobą głębokie humanistyczne przesłanie, które dzisiaj, w bardzo niespokojnych czasach, nabiera dodatkowego znaczenia.


| Norwegian first-time documentary filmmaker Linn Helene Løken digs up a largely forgotten story, giving it a uniquely personal perspective. In the years after the end of World War II there were intense efforts to normalize relations between countries that had just been in direct conflict. One of these initiatives, aimed at thawing relations and creating social and political balance across borders, was a program in which Løken's mother took part. Tens of thousands of German children were sent to Norway to spend their holidays with local families. The experiment, which involved an exchange of cultural experiences, an effort to open up to others and a chance to feel a shared humanity that transcends geography, contributed to years of relative peace in war-weary Europe. An award winner at the Bergen Film Festival, the story carries a deeply humanist message, which is particularly relevant in these troubled times.

 

KUP BILET TUTAJ

 

Prezentowany w ramach Mastercard Off Camera 2022.

Bookmark and Share