kpb

Krafftówna w krainie czarów

tytuł oryginalny: Krafftówna w krainie czarów

reżyseria: Maciej Kowalewski, Piotr Konstantinow

czas trwania: 83 min.
produkcja: Polska 2021
język: polski
napisy: angielskie
in Polish with English subtitles

Filmowy portret Barbary Krafftównej, który zabiera widzów na drugą stronę lustra, do magicznej krainy aktorki.

 

Zawsze była we mnie ciekawość, żeby zajrzeć dalej – wyznaje jedna z najwspanialszych polskich aktorek. Wraz z Barbarą Krafftówną odwiedzamy jej magiczną krainę. Zamieszkują ją duchy przeszłości, Starsi Panowie, lecz nade wszystko niezapomniane kreacje teatralne, serialowe i filmowe. Swoim charakterystycznym głosem bohaterka snuje intymną gawędę, w której bogate doświadczenia kobiety i artystki spotykają się z wiecznie żywą wyobraźnią małej dziewczynki, a jej własne słowa przenikają się z fragmentami ról.

 

Barbara Krafftówna staje się w filmie postacią bez wieku, albo niczym mała Alicja z baśni, przekracza granicę realizmu. Przez lata było to zresztą kluczem jej aktorstwa. Film zyskał uniwersalny przekaz: "Sky is the limit". Wyobraźnia zawsze była dla Krafftówny ucieczką z beznadziei, bo jej pełna zawodowych sukcesów biografia, prywatnie nie była pozbawiona tragedii. Jej życie wpisało się w niełatwą polską historię - Wołyń, wojnę, czasy stalinowskie, komunizm, walkę o wolność. Wyobraźnia, jak sama to określiła była: "ucieczką z próżni". Główną narracją filmu są monologi wewnętrzne bohaterki, te archiwalne, zbierane przez lata przez narratora i scenarzystę filmu, Remigiusza Grzelę i te nagrane współcześnie. Monologi te nawiązują do najwybitniejszej filmowej roli Krafftówny w filmie Wojciecha Jerzego Hasa, Jak być kochaną.

 

| A film, creative portrait of an outstanding theater and film actress, which takes the viewer to a world that does not exist anymore, because, as Barbara Krafftówna says in the film, "The huge world in which I lived is already on the other side of the mirror ..." Barbara Krafftówna becomes an ageless character in the film, or like a little Alice from a fairy tale, she crosses the border of realism. For years, it was the key to her acting. The film received a universal message: "Sky is the limit". Imagination has always been an escape from hopelessness for Krafftówna, because her biography, full of professional successes, was not without tragedy. Her life entered the difficult Polish history - Volhynia, the war, Stalinist times, communism, the fight for freedom. Imagination, as she put it herself, was "an escape from the void." The main narrative of the film consists of the protagonist's internal monologues, the archival ones collected over the years by the narrator and screenwriter of the film, Remigiusz Grzela, and those recorded today. These monologues refer to the most outstanding film role of Krafftówna in the film by Wojciech Jerzy Has, "How to Be Loved".

 

Prezentowany w ramach Krafftówna w krainie czarów - pokaz w ramach przeglądu najlepszych polskich filmów dokumentalnych.

Bookmark and Share