kpb

Afroszorty: Duchowość - zestaw filmów krótkich

reżyseria: varia

czas trwania: 105 min.
produkcja: Namibia/Francja/Brazylia/Gwinea Bissau/Senegal/Madagaskar
język: angielski, afrykaans, francuski
napisy: polskie, angielskie
in English, Afrikaans and French with Polish and English subtitles
info: Afrykamera

AFROSZORTY: DUCHOWOŚĆ - zestaw filmów krótkich, 105’


BAXU I GIGANCI | BAXU AND THE GIANTS
(Florian Schott) NA 2019, 29’


Ważna opowieść o szacunku do natury, ziemi i zwierząt, które ją zamieszkują. Baxu to dziewięcioletnia dziewczynka, mieszkająca z bratem i babcią w wiosce w Namibii. I chociaż żyją skromnie i nie omijają ich problemy, to wzajemna troska i miłość dają im szczęście. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia do wioski przyjeżdżają podejrzani mężczyźni szukający rogów nosorożców. Czy Baxu posłucha “gigantów sawanny”, z którymi rozmawia w snach, i podejmie trudną decyzję?

| Baxu and the Giants is an immensely important tale about respect for nature, the planet and the animals that inhabit it. Baxu is a nine-year-old girl living with her brother and grandma in a Namibian village. Even though their life is modest and they have their problems, their care and love for each other give them happiness. Everything changes when suspicious men come to the village, looking for rhino horn. Will Baxu listen to the “giants of the savannah”, whom she speaks to in her dreams, and make a difficult decision?  


DOUBOUT | DOUBOUT
(Sarah Malléon, Pierre Le Gall) FR 2018, 19’


Wyspa Martynika. Dziewięcioletni Joseph słyszy od dziadka historię o Lentikri, bestii ciemności, która krąży wokół domów i zabiera duszę zwierzętom, a potem atakuje ludzi. Jedyną ochroną przed potworem są amoniak i modlitwa. Kiedy mama i brat nie chcą uwierzyć w opowieści chłopca, ten sam wybiera się do lasu, aby odnaleźć Lentikri.

| Martinique. 9-year-old Joseph hears his grandfather’s tale of Lentikri, the beast of darkness that prowls around the houses, takes animals’ souls and then attacks people. The only protection against the monster is ammonia and prayers. When his mum and brother disbelieve the boy’s story, he ventures out into the forest to find Lentikri. 


INTERWENCJA JAH | INTERVENÇÃO JAH
(Daniel Santos) BR/GW, 16’


Czarni Brazylijczycy stanowią ponad połowę populacji kraju. Mimo to pomiędzy 2005 a 2015 rokiem, liczba morderstw dokonanych na czarnych mieszkańcach Brazylii wzrosła o 18%. Interwencja Jah to performans mieszkającego w Rio de Janeiro i Berlinie wszechstronnego artysty Welketa Bungué, przedstawiający walkę tytanów na ringu, która symbolizuje zmagania ofiary ze swym oprawcą.

| Black people constitute over a half of Brazil’s population. Between 2005 and 2015, the number of black people murdered in the country increased by 18%. Jah Intervention is a performance by Welket Bungué representing a fight between titans in a boxing ring, which symbolises the fight of the victim against the perpetrator.


MAMA BOBO | MAMA BOBO
(Robin Andelfinger, Ibrahima Seydi) SN 2017, 17’


Mama Bobo to osiemdziesięcioletnia staruszka, znana i lubiana przez wszystkich sąsiadów w Dakarze. Gdy pewnego razu zostaje rozebrany przystanek autobusowy, na który chodzi każdego dnia, aby dojechać na bazar do zmarłego męża, nie potrafi sobie z tym poradzić. Czy ktoś pomoże jej znaleźć drogę do Aliego?

| Mama Bobo is an 80-year-old, well-known and liked amongst her neighbours in Dakar. When the bus shelter she goes to every day to get to the market and visit her dead husband disappears, she can’t cope with the change. Will someone help her find her way back to Ali?


RAZANA | RAZANA
(Haminiaina Ratovoarivony) MG 2018, 15’


Solo, mieszkaniec Paryża, przyjeżdża na Madagaskar, aby spełnić ostatnie życzenie zmarłego partnera Erica i przekazać jego ojcu list pozostawiony przez syna. Na miejscu spotyka się jednak z zimnym przyjęciem.

| Solo, a gay man living in Paris, comes to Madagascar to fulfil the last wish of his late partner Eric and pass on the letter he had written to his father. Upon arrival, however, he receives a frosty welcome.


Zestaw prezentowany w ramach Festiwalu Filmów Afrykańskich Afrykamera 2020

Bookmark and Share