kpb

Baranki Dzieciom - konkurs plastyczny

Zachęcamy naszych najmłodszych widzów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

pt. „Baranek niekoniecznie wielkanocny”

organizowanego w ramach cyklu Baranki Dzieciom.


Informacje oraz regulamin konkursu:

1. Tematem konkursu jest „Baranek”.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym od 3 do 9 roku życia.

3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 
- dzieci młodsze: 3–5-letnie 
- dzieci starsze: 6–9-letnie

4. Forma i technika prac jest dowolna - dostarczać można zarówno prace wykonane w technikach płaskich, jak i przestrzennych (z wyłączeniem rysunku).

3. Każde dziecko może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

4. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
• imię, nazwisko, dokładny wiek autora
• adres mailowy rodziców lub opiekunów prawnych dziecka
• ewentualnie dodatkowy tytuł lub krótki opis pracy

5. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.

6. W obu kategoriach wiekowych prace będą oceniane pod kątem samodzielności wykonania, oryginalności i twórczego podejścia do tematu.

7. Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy złożyć w Kinie Pod Baranami do dnia 4.IV.2010 r.

8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
Dla autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

9. Finał konkursu połączony z wystawą prac konkursowych odbędzie się dnia 11.IV.2010 r. po seansie z cyklu „Baranki Dzieciom” w Kinie Pod Baranami. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni mailowo.

10. Organizator nie przewiduje zwrotu prac konkursowych.


Sponsor nagród:

www.czasdzieci.pl