kpb

51.KFF: Panorama filmu polskiego 4

PANORAMA FILMU POLSKIEGO 4 (112’)

Bossak. Kronika wypadków filmowych, re. Magorzata Burzyska-Keller, Polska, 68’ (dok.)
Film dokumentalny o Jerzym Bossaku, wielkim autorytecie polskiego kina, który nada ksztat rodzimej kinematografii po II wojnie wiatowej. Ceniony za wszechstronno i przenikliwo rozumienia materii filmu, jako zaoyciel zespou filmowego Kamera kierowa produkcjami takich twórców jak Has, Munk, Wajda, Polaski czy Skolimowski. Film powsta z okazji setnych urodzin Bossaka - wybitnego czowieka i mentora twórców filmowych.

Alfred Schreyer z Drohobycza, re. Marcin Giycki, Polska 2010, 44’ (dok.) 

W dowiadczeniach yciowych urodzonego przed II wojn wiatow tytuowego bohatera odbija si niezwyka historia Kresów. Alfred Schreyer, piewak i skrzypek, opowiada o atmosferze przedwojennej koegzystencji Polaków, ydów i Ukraiców oraz czasach szkolnych, gdy jego nauczycielem by Bruno Schulz. Ten wiat definitywnie zakoczyy okruciestwa wojny i póniejsze czasy Zwizku Radzieckiego. Mimo to Schreyer do dzi pozosta wierny rodzinnym stronom, noszc w sobie wiadectwo niezwykych losów tej czci Europy.

Bookmark and Share