kpb

51.KFF: Panorama filmu polskiego 2

PANORAMA FILMU POLSKIEGO 2 (101’)


(Zamienie)

Magiel, re. Adrianna Dunin-Wsowicz, Polska 2010, 16’ (dok.)
Opowie o umierajcych maych polskich biznesach i koczcej si pewnej epoce. Nostalgiczne wspomnienia wacicielki magla. To, co kiedy wydawao si trwae i wieczne, okazuje si nieprzydatne w nowym spoeczestwie. Ogldamy prywatn, skromn opowie o miejscu, które za chwil nikomu nie bdzie potrzebne. Pokolenie urodzone po 1990 roku chyba ju nie wie, co to krochmal...

Zamienie
, re. Pawe Malona, Polska, 26’ (fab.)
Do tej pory w yciu Adama wszystko szo zgodnie z planem - ona, dom, syn, który niebawem przyjdzie na wiat... Dopiero mier matki wytrca go z bezpiecznych kolein ycia - spada na niego obowizek zaopiekowania si niedonym ojcem. Nie chcc dostosowywa swojej wygodnej egzystencji do nowych okolicznoci, postanawia odda wdowca do domu opieki. Wtedy jeszcze nie zdaje sobie sprawy, e konsekwencje tej decyzji zdeterminuj jego wasny los.

Darling I lowe ju
, re. Anna Baszczyk, Polska 2010, 59’ (dok.)
W kurortach egipskich na potg kwitnie biznes turystyczno-miosny. Moe to jaki specjalny rzdowy program, w którym zadaniem modych i piknych egipskich chopców jest podrywanie turystek? Kada znajdzie swojego adoratora - wiek nie gra roli. A europejskie kobiety maj pienidze na finansowanie fikcyjnych chorych matek i kupowanie kart do telefonu. „To jest takie wzruszajce, e chopiec trzyma w objciach kobiet, która mogaby by jego matk. Z takim wielkim szacunkiem, z uwielbieniem i powiedziaabym dum, e on jest mczyzn tej kobiety” - mówi jedna z bohaterek.

Bookmark and Share