kpb

Wybraniec

tytu oryginalny: Unmistaken Child

reyseria: Nati Baratz

czas trwania: 102 min.
produkcja: Izrael 2008

Zoty Róg – konkurs gówny penometraowych dokumentów

Wyznawcy buddyzmu wierz, e po mierci czowiek wraca do ycia w kolejnej reinkarnacji mimowolnie. Tylko ci, którzy osignli owiecenie i wracaj, aby kontynuowa nauczanie, nastpne wcielenie wybieraj sami. Mnich Tenzin Zopa przez 21 lat by uczniem lamy Konchoga. Po mierci mistrza zostaje mu powierzone zadanie odnalezienia jego nowego wcielenia.

Film prezentowany w ramach: 49. Krakowski Festiwal Filmowy - Best of.

Bookmark and Share