kpb

Art in Cinema - październik 2008

Pokaz w ramach przeglądu sztuki wideo ART IN CINEMA.

We wrześniu prezentujemy filmy Tomka Kozaka.

Artysta urodził się w 1971 roku. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa i Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1997 roku. Zajmuje się malarstwem, filmem animowanym, sztuką wideo, tworzy kolaże i rzeźby. Mieszka i pracuje w Lublinie.

Tomasz Kozak w swojej twórczości filmowej sięga po technikę found footage, umożliwiającą konstruowanie własnego dzieła przy użyciu fragmentów wymontowanych z dzieł innych reżyserów. Podstawowym celem takiego zabiegu jest, według artysty, rewizja - a zarazem rewitalizacja - nowoczesnej mitologii. W swoich pracach wideo Kozak eksploatuje język współczesnego kina, analizując jednocześnie fundamentalne fantazmaty nowoczesności. W jego filmach zmitologizowane modele religii, historii i seksualności ulegają ironicznemu przewartościowaniu. W efekcie powstaje wywrotowa i ambiwalentna wizja polskiej, a szerzej - zachodniej kultury.

Tomek Kozak / Klasztor Inversus

Przykładem i jedną z najciekawszych realizacji Kozaka jest otwierający krakowski pokaz KLASZTOR INVERSUS (2003). Zmontowany został z fragmentów Potopu i Pana Wołodyjowskiego w reżyserii Jerzego Hoffmana. Kozak zbudował alternatywną wersję Sienkiewiczowskiej Trylogii. Romantyczny bohater z powieści Sienkiewicza, u Kozaka jest anty-Kmicicem - zdrajcą, sodomitą i bluźniercą, który zamiast bronić Jasnogórskiej twierdzy, szturmuje ją wraz z hordą swoich sobowtórów.

Sytuacja jaka powstanie w czasie pokazu ART IN CINEMA będzie wyjątkowa. Prace artysty wykorzystujące medium przynależne kinu - film fabularny, zostaną w nowej, subwersywnej wersji ponownie zaprezentowane w sali kinowej, od której wszystko się zaczęło.


Prezentowane filmy:
KLASZTOR INVERSUS, 12’
SEX UND CHARAKTER, 4’22’’
ZMURZYNIENIE - HISTORIA PEWNEJ METAFORY, 20’
LEKCJA LUCYFERYCZNA, 24’16’’
SONG OF SUBLIME, 11’32’’

ZAPRASZAMY!

Bookmark and Share