kpb

Polskie kino po angielsku

(click HERE for English version)

Zapraszamy na drug? edycj? cyklu projekcji dla naszych angielskoj?zycznych Widzów!

Co dwa tygodnie, we wtorki prezentujemy polskie filmy z angielskimi napisami.

- starsze i nowsze tytu?y
- wielcy aktorzy  re?yserzy
- klasyka i rozrywka
- wszystkie filmy z angielskimi napisami


BILETY: 13 z?wtorek, 12 luty, godz. 17.05

PR?GI | THE WELTS
re?. Magdalena Piekorz, Polska 2004, 91'

Z?ote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 2004

Adaptacja nagrodzonej NIKE powie?ci Gnój Wojciecha Kuczoka. Pe?nometra?owy debiut Magdaleny Piekorz z udzia?em m.in. Micha?a ?ebrowskiego, Jana Frycza i Agnieszki Grochowskiej.

Po?owa lat osiemdziesi?tych. Dwunastoletni Wojtek (Wacek Adamczyk) mieszka tylko z ojcem - matka umar?a, kiedy ch?opak by? ma?y. Ojciec (Jan Frycz) jest cz?owiekiem o bardzo surowych zasadach. Chcia?by wychowa? syna na twardego m??czyzn?, ale nie umie okaza? Wojtkowi uczu? i jego metody wychowawcze przynosz? wr?cz odwrotne skutki. Wojtek jest bity za ka?de przewinienie. Ojciec u?ywa do tego celu pejcza; wystarczy drobiazg, by ojciec zaczyna? stosowa? swe sadystyczne praktyki.

Po latach trzydziestoletni Wojciech (Micha? ?ebrowski) jest m??czyzn? ambitnym i samodzielnym, ale izoluj?cym si? od otoczenia. W oczach rówie?ników, kolegów z bazy, jest silny, bezkompromisowy, cyniczny. W g??bi duszy to wra?liwiec, który ca?y czas ucieka. ?yje sam, bo tak ?atwiej i bezpieczniej. Nie ma mi?o?ci, nie ma rodziny, a wi?c zagro?enia, ?e móg?by powieli? b??dy w?asnego ojca i sta? si? dla swoich dzieci taki sam, jak jego ojciec dla niego. Czy nowo poznana dziewczyna, Tania (Agnieszka Grochowska) pomo?e mu pokona? przesz?o???

Bookmark and Share