kpb

5. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie - pozostałe pokazy i imprezy towarzyszące

5. OBJAZDOWY FESTIWAL FILMOWY WATCH DOCS. PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE

POZOSTAŁE POKAZY I IMPREZY TOWARZYSZĄCE


poniedziałek, 19 listopada
Monday, November 19

Kino Sfinks
Nowa Huta, os. Górali 5

17.00    POKAZY SPECJALNE 

CHODZĄC PO LINIE | ON A TIGHTROPE
reż. Peter Lom, Kanada/Norwegia 2006, 60'

IDŹ DO LUIZY | GO TO LOUISA 
reż. Grzegorz Pacek, Polska 2005, 42'

19.00    POKAZY SPECJALNE

NAWET JEŚLI BYŁA KRYMINALISTKĄ... | EVEN IF SHE HAD BEEN A CRIMINAL…
reż. Jean-Gabriel Périot, Francja 2006, 9'

NIECH POMSZCZĘ CHOĆ JEDNO Z MYCH OCZU | AVENGE BUT ONE OF MY TWO EYES
reż. Avi Mograbi, Francja/Izrael, 2005 100'


czwartek, 15 listopada
Thursday, November 15

Goethe Instytut
Rynek Główny 2019:00    GESTY POJEDNANIA - GESTURES OF RECONCILIATION

Podczas tegorocznej edycji festiwalu zostanie zaprezentowany wybór filmów krótkometrażowych, które powstały w ramach międzynarodowego konkursu zorganizowanego w 2005 r. przez niemiecki Fundusz „Pamięć i przyszłość“ i Goethe-Institut na temat „gestów pojednania”. 280 młodych filmowców z 11 krajów podjęło próbę udokumentowania międzykulturowych gestów pojednania we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Wybór filmów obejmuje nagrodzone prace z Niemiec, Estonii, Izraela, Litwy, Rosji, Polski i Czech. Projekcje w wersji oryginalnej z angielskimi napisami.

During this year’s edition of the festival, a selection of short films will be presented that were created as part of the international competition on “gestures of reconciliation”, organized in 2005 by the German Fund “Remembrance and the Future” and the Goethe Institute. 280 young filmmakers from 11 countries attempted to document the cross-cultural gestures of reconciliation in all domains of social life. The selection of films includes prizewinning work from Germany, Estonia, Israel, Lithuania, Russia, Poland and the Czech Republic. Screenings in the original versions with English subtitles.


2

reż./dir.: Tal Kfir, Izrael/Israel 2005, 14' 

Film opowiada historię Tal i Shirin, dwóch młodych kobiet zaangażowanych w działalność forum samopomocy „Rodziny ofiar dla pokoju, pojednania i tolerancji”. Podczas trwającego od dziesięcioleci konfliktu izraelsko-palestyńskiego Shirin straciła brata, a Tal siostrę. Film pokazuje, jaką siłę mogą mieć słowa i czyny, jeśli uda im się pokonać milczenie i paraliżujący ból.

The film tells a story of Tal and Shirin, two young women involved in the activity of the mutual aid forum “Families of victims for peace, reconciliation and tolerance”. During the several-decade-long Israeli- Palestinian conflict Shirin lost a brother and Tal a sister. The film shows the power that words and actions can have, if they are able to overcome silence and paralyzing pain.


2 800 KM FROM HOME
reż./dir.: Daniel Erb, Niemcy, Rosja/Germany, Russia 2005, 19'

Niemcy przyjeżdżają do Rosji, by ekshumować żołnierzy niemieckich pochowanych w zbiorowych mogiłach z czasów II wojny światowej.
Germans come to Russia to exhume German soldiers buried in mass graves during the Second World War.


CALL OF THE HEART
reż./dir.: Jaanis Valk, Estonia 2005, 10'

Przez dekady Estonia była częścią ZSRR. Wielu Estończyków nie może wybaczyć tym, których winą była wiara w komunistyczną ideologię. Aktorka, była komsomołka, tłumaczy swoje wybory z czasów młodości.

For decades Estonia was part of the Soviet Union. Many Estonians cannot forgive those who were to blame for believing in Communist ideology. The actress, a former Komsomol, explains the choices she made during her youth.


GESTURES. RECONCILIATION... 
reż./dir.: Tschingiz F. Rasulzade, Rosja/Russia, 2005, 10'

Aleksander Nikołajewicz, weteran wojenny, stracił obie ręce w czasie II wojny światowej. Chciałby wykonać gest przebaczenia wobec byłych wrogów.

Aleksandr Nikolaievich, a war veteran, lost both arms during the Second World War. He would like to make a gesture of forgiveness towards his former enemies.


GRY WOJENNE
WAR GAMEZ
reż./dir.: Rafał Samusik, Polska/Poland 2005, 15'

Wnuk spędza wakacje u dziadka na wsi. Dziecko fascynuje się żołnierzykami armii niemieckiej z II wojny światowej. Dziadek jest polskim kombatantem. Rozmawiają o wojnie.

A grandson spends his vacation with his grandfather in the countryside. The toy soldiers of the German army from World War II fascinate the child. The grandfather is a Polish war veteran. They talk about the war.


THE LAWS OF LIFE IN A COLONY OF BEES 
reż./dir.: Radek Tuma, Czechy/Czech Republic 2005, 9'

Porównanie zagłady roju pszczół w czasie II wojny światowej do losu ludzi, ofiar wojny.

A comparison of the extermination of a colony of bees during the Second World War to the fate of people, victims of war.


THE SKY IS THE SAME
reż./dir.: Junona Berznitski, Litwa/Lithuania 2005, 15'

Imigranci litewscy w Izraelu opowiadają swoje historie i odpowiadają na pytanie, czym jest dla nich ojczyzna. Poruszają także sprawę Holocaustu na Litwie.

Lithuanian immigrants in Israel tell their stories and answer questions about what their homeland means to them. They also touch upon the issue of the Holocaust in Lithuania.


sobota, 17 listopada
Saturday, November 17

Goethe Instytut
Rynek Główny 2017.00    DYSKRETNY UROK PROPAGANDY

THE GOEBBELS EXPERIMENT
reż. Lutz Hachmeister, Niemcy 2004, 104' Verzio 2005;
Berlinale 2005;
Montreal World FF 2005


Nazwisko Goebbels jest symbolem bezczelnej, cynicznej oraz - przynajmniej częściowo - skutecznej propagandy. To przydatna etykietka, często używana, by napiętnować polityków jako złowrogich podżegaczy tłumu. Jednak życie Józefa Goebbelsa było bardziej enigmatyczne i niepokojące, niż mogłoby sugerować dzisiejsze mniemanie o nim jako geniuszu propagandy tudzież „pierwszym kłamcy Trzeciej Rzeszy”. Film Hachmeistera pokazuje, jest Goebbels nieustannie „reżyserował” swoje życie i „wymyślał się” na nowo, od początków kariery narodowego socjalisty po samobójstwo z żoną i dziećmi.

The name Goebbels stands for unbridled, cynical and - at least partially - successful propaganda. It's a convenient label, regularly used to brand politicians as evil rabble-rousers and polemicists. But Joseph Goebbels' life was more enigmatic and unsettling than his current classification as propaganda genius or 'inveterate liar of the Third Reich' would suggest, and here we see how Goebbels constantly stage- managed his life and reinvented himself, from his beginnings as a 'National Socialist' to his suicide with his wife and children.


18.45    DYSKRETNY UROK PROPAGANDY

HITLER'S HITPARADE  (EN) 
reż. Oliver Axer i Suzanne Benze, Niemcy 2003, 76'Hitler’s Hit Parade to mistrzowska kompozycja archiwalnych materiałów filmowych z czasów władzy fürhera. Wykorzystano tu filmy fabularne, amatorskie, animowane, edukacyjne, reklamowe i propagandowe, z akompaniamentem tańców i popularnej muzyki z Trzeciej Rzeszy.

Hitler’s Hit Parade is a composition of archival footage from movies, amateur-, animated-, and educational films, commercials and propaganda - accompanied by dance and popular music from the Third Reich.


piątek, 16 listopada
Friday, November 16

Klub RE
ul. Św. Krzyża 417.00    MY PRZYBYSZE

DLACZEGO?SOSKE
reż. Rada Sesic, Holandia, 2001 33'

 

Soske przybliża stan ducha i umysłu uchodźców politycznych z trzech różnych krajów. Perera, lekarz ze Sri Lanki, Veronique, dyplomatka z Burundi i Luba, aktorka z Czeczenii od niedawna mieszkają w Holandii. Mają po 35 - 40 lat, wojna i prześladowania zmusiły ich do opuszczenia ich krajów. Stracili najbliższych. Wcześniej wszyscy troje wiedli udane, dostatnie życie, robili pasjonujące kariery. W Holandii żyją z dnia na dzień, przesiadują w swoich mieszkaniach i rozmyślają o przeszłości. Jak będzie wyglądała ich przyszłość?

Soske (the word means why in the language of Gypsies) brings a state of mind and soul of political refugees from three different countries. Perera, a medical physician from Sri Lanka, Veronique, a diplomat from Burundi and Luba, an actress from Chechenya are people in the age between 35-40, living since recently in The Netherlands. War circumstances made them flee from their countries. They lost their dearest ones. All three of them had a prosperous career at home, steady and successful life. Here, they live from one day to another, sit in their flats and dream about the past. But what is with their future?


17:40    Towarzystwo Interwencji Kryzysowej(TIK)
Prezentacja projektu KOBIETY WĘDROWNE


18.00    WSZYSCY JESTEŚMY KOBIETAMI

MOJE DZIECKO JEST ANIOŁEM | MY BABY IS AN ANGEL
reż. Monika Górska, Polska 2005, 25'

Nagroda Circom Regional (Stowarzyszenie Europejskich Telewizji Regionalnych) - Grand Prix w kategorii: film dokumentalny, 2006
Festiwal Mediów "Człowiek w zagrożeniu" - Dyplom Honorowy, Łódź 2006
Prix Europa - Nominacja, Berlin 2006
The New York Festivals - Certyfikat Finalisty, 2006


Film Moniki Górskiej podejmuje niezwykle rzadko poruszany w Polsce temat śmierci noworodków. Nieobecności tego tematu w świadomości społecznej towarzyszy lekceważenie dramatów matek przez personel medyczny, urzędników, księży, a nawet bliskich. Takich śmierci nie traktuje się jak tragedii. Po wielu staraniach realizatorów filmu kilka matek zgodziło się opowiedzieć przed kamerą swoje wstrząsające historie.

The film directed by Monika Górska discusses the subject of infant mortality, which is extremely seldom brought up in Poland. The absence of this subject in the awareness of the society is accompanied by disregard for the tragedies of mothers on the part of medical staff, civil servants, priests and even relatives. Such deaths are not treated as tragedies. After numerous efforts by the film's producers, several mothers agreed to tell their shocking stories in front of the camera.


18.30    WSZYSCY JESTEŚMY KOBIETAMI

ROSITA  (EN) 
reż. Barbara Attie i Janet Goldwater, USA/Nikaragua 2005, 55'Human Rights Watch NY 2006

Sprawa przyszłości dziewięcioletniej nikaraguańskiej dziewczynki, która zaszła w ciążę w rezultacie gwałtu, stała się polem bitwy wokół tego, czyje życie jest cenniejsze. Rodzice Rosity - niepiśmienni campesinos pracujący w Kostaryce - domagają się legalnej aborcji ze względów medycznych, aby uchronić życie swojego jedynego dziecka. Stają się w ten sposób przeciwnikami rządów Nikaragui i Kostaryki, medycznego establishmentu i kościoła katolickiego. Kiedy ich historia zwraca uwagę międzynarodowych mediów, jej reperkusje rozlewają się po Ameryce Łacińskiej i Europie.

The plight of a 9-year old Nicaraguan girl, who becomes pregnant as the result of a rape, triggers a battle over whose life has precedence. Rosita’s parents - illiterate campesinos working in Costa Rica - seek a legal “therapeutic” abortion to save their only child’s life. Their quest pits them against the governments of Nicaragua and Costa Rica, the medical establishment, and the Catholic Church. When their story gains international media attention, the repercussions ripple across Latin America and Europe.

19.30    PANEL KOBIECY

UWAGA! Planowany pokaz filmu BÓG JEST Z NAMI MĘŻCZYZNAMI odbędzie się w niedzielę o godz. 22.00!


niedziela, 18 listopada
Sunday, November 18

Klub RE
ul. Św. Krzyża 417:00    PANORAMA FILMÓW O PRAWACH CZŁOWIEKA

POWTÓRZENIEREPETITION
reż. Artur Żmijewski, Polska 2005, 80'


 
51. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej, Biennale, Wenecja 2005 

W więzieniu wybudowanym w hali fabrycznej na warszawskiej Pradze Żmijewski powtórzył eksperyment Philipa Zimbardo z 1971 roku, znany jako „stanfordzki eksperyment więzienny” (Stanford Prison Experiment). Film jest zapisem wydarzeń, jakie miały miejsce podczas sześciu dni trwania nowego eksperymentu.

In a prison organized in a factory in Warsaw’s Praga district, Żmijewski repeated Philip Zimbardo’s famous 1971 Stanford Prison Experiment. The film records events that took place during six days of the new experiment. 

 
18.30    PODRÓŻ NA WSCHÓD - AZJA

POZA MURAMI | OUT OF BOUNDS
reż. Alexandre Leborgne i Pierre Barougier, Francja 2005, 82'EBS International Documentary Festival Seoul 2006 - Grand Prix
Hot Docs 2006
Vision du Reel 2006
Cinema du Reel 2006
Documenta Madrid 2006
Dokufest Prizren 2006
 

Założone w 1904 roku przez amerykańskie władze kolonialne Iwahig jest największym więzieniem świata. To niemal całkowicie samowystarczalna i samorządna kolonia karna, dla więźniów z długimi wyrokami, którzy stają się tu rolnikami, rybakami, strażnikami... Po kilkumiesięcznym okresie próbnym, mogą się oni swobodnie poruszać po obszarze 38 000 hektarów dżungli, gór i dzikiego morskiego wybrzeża. Mogą także sprowadzić do Iwahig swoje rodziny i mieszkać tu razem z nimi. Żadne mury nie odgradzają ich od sąsiadujących wiosek, które są dla nich celem spacerów. Hierarchiczna organizacja, promująca zasługi i starszeństwo, pozwala na minimalną tylko interwencję służby więziennej.

Founded in the Philippines in 1904 by the American colonial administration, Iwahig is a penal farm almost completely self-sufficient and self-managed by its inmates serving long sentences who have become farmers, fishermen, and watchmen… After being tested for several months, they can move freely within the 38,000 hectares of jungle, mountains and wild prison coastline and bring their families to live with them. No fences separate them from the neighboring villages where they are used to going for a walk. Their hierarchical organization, based on promotion by merit and seniority, allows for minimum intervention by the penitentiary staff


20.30    PANORAMA FILMÓW O PRAWACH CZŁOWIEKA

TRANQUILITY BAY  (EN)
reż. Jean Robert Viallet i Mathieu Verbound, Francja 2006, 89'IDFA 2005
Thessaloniki 2006


Jednym z najmniej znanych amerykańskich fenomenów jest Tranquility Bay - wyjątkowo surowe obozy reedukacyjne dla młodzieży, z których jeden ulokowany jest na Jamajce. Rajskie plaże, gdzie nastolatkowie mieliby nauczyć się dyscypliny, okazują się być karaibskim gułagiem, gdzie wyeliminowany jest jakikolwiek kontakt ze światem zewnętrznym, jak odkrywa to oskarżycielski dokument.

One of America's best-kept secrets is Tranquility Bay, an extremely strict re-education camp for youngsters, one of which is located in Jamaica. The heavenly beach where the teenagers are supposedly taught some discipline turns out to be a Caribbean gulag where all contact with the outside world is eliminated, as this documentary indictment reveals.


22.00
    WSZYSCY JESTEŚMY KOBIETAMI

BÓG JEST Z NAMI MĘŻCZYZNAMI | GOD IS WITH US. MEN THAT IS
reż. Jan Sosiński, Polska 2005, 47'Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych "Nurt" - Nagroda Ministra Kultury, Kielce 2005

Nakręcony w wiosce w Północnej Albanii film opowiada historię kobiety, która postanawia zostać mężczyzną. Zgodnie z istniejącym w albańskich górach swoistym „rytuałem przejścia” przed całą rodziną uroczyście przyrzeka stać się mężczyzną. Lokalna społeczność w pełni akceptuje Bedri i okazuje jej szacunek należny mężczyźnie. Aby zachować swój status, Bedri nie może mieć dzieci i przez całe życie musi pozostać dziewicą.

Shot in a village in Northern Albania, the film tells the story of a woman who decides to become a man. Before her whole family, she solemnly pledges to become a man. This peculiar "rite of passage" exists in the mountains of Albania. The entire local community fully accepts and respects Bedri as they would a man. As a man she must have no interaction with women, never have children and remain a virgin till the end of her days.

Pokazy w ramach 5. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie.

ZAPRASZAMY!

Bookmark and Share